Kadriye Demirel(TES Ant.2 Nolu Şube Bşk. Yrd.)

Kadriye Demirel(TES Ant.2 Nolu Şube Bşk. Yrd.)

Güçlü Türkiye için
demirelkadriye@kamudannethaber.com

Bir devir kapanıyor mu...?

23 Ağustos 2019 - 18:36

 

Çalışma Bakanı, yetkili sendikayı görüşmeye çağırmış ama görüşmemiş...memur maaş zamlarının görüşüldüğü bu günlerde yaşanan bu olay yetkili sendika adına sıkıntı verici bir gelişmedir.

Memurdan yetkiyi alarak,  Memuru; Memurcuk haline getiren sendika görünümlü yapının suyu ısındı gibi...

Yandaşlık homonuyla şişip 1.000..000 baloncuk olmuşlardı..

Ancak hava kaçırmaya başladılar..

Dev görünümlü baloncuk patladığında  ortaya kötü kokular yayılacak..yıllardır  yaptıkları hak gaspları üzerine kurulu kadrolaşmalar ve onun sonucu olan kurumların gördüğü zararlar gözler önüne serilecek..bu günler yakındır..Çünkü haksızlık, adaletsizlik, adam kayırma, liyakatsizlik ve baskı  üzerine kurulu her düzen en sonunda yıkılacaktır. Memurdan aldığı yetkiyle tüm memurların haklarını savunmaktansa, yandaşın haklarını savunarak sendikacılığa yeni boyutlar kazandıran..yandaş sendikacılıkta çığır açan bu  yapı memuru özlük haklarından başlayarak yıllardır enflasyon karşısında da ezdirerek boş cüzdanla gezer hale düşürmüş maddi ve manevi anlamda hak kaybına uğratmıştır. Bu yapının yandaş tavırları  ve liyakattan uzak tutumları yüzünden kamu kurumlarında çalışanların mesleki itibarları  zedelenmiş toplumsal saygınlıkları  zarar görmüştür.

   Her hikayenin bir sonu vardır...Bir sendika hikayesini hep beraber okumadık, canlı canlı yaşadık. Yaşarken de üzüldük.Hikayenin sonuna da  geldik gibi...

  Dilerim bundan sonra sendikalar çalışanların her türlü haklarının korunduğu, tarafsız, adil, liyakat üzerine kurulu bir yol izlerler. Herkes sorumluluğunun bilinciyle vicdanın sesini dinleyerek işini yapar.