Taşeron işçilere mobbing kıskacı!

Taşeron işçilere mobbing kıskacı!
09 Şubat 2020 - 13:41
 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkartılan 696 sayılı KHK ile devlet kadrolarına geçirilen işçilerin sorunları daha da katlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgeye göre, İşçilerin iş akdi tazminatsız olarak sonlandırılabilecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan 696 sayılı KHK ile devlet kadrolarına geçirilen işçilerin sorunları çözülmek yerine daha da büyüyor. Milli gazeteden Baki Sancak’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu son genelge, işçilerin tazminatsız iş akdinin feshinin önünü açıyor.

HALEN KADRO VERİLMEDİ

Meclis’te yasalaşması gereken taşeron kadroların Cumhurbaşkanlığı tarafından bir gecede KHK ile yasalaştırılması, sorunların daha da artmasına neden oldu. Ayrıca Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan taşeron işçilere ise siyasi iktidar tarafından söz verilmesine rağmen halen kadro verilmedi.

GETİRİLEN EK MADDE İLE

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde taşeron işçi olarak çalışıp da KHK ile kadro alan işçilerin kurum ile yapmış oldukları bireysel iş sözleşmeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 60438742-929 sayı numaralı genelgesine ek madde getirilerek iş kanunu’na uygunsuz hale getirildi.

TAZMİNATSIZ FESİH HAKKI

Getirilen ek maddeye göre, “İşçinin kendi görev alanı ile ilgili iş ve işlemleri kendisine hatırlatıldığı halde yerine getirmemekte ısrar etmesi veya savsaklaması halinde, bu durum disiplin amirince mutlaka tutanakla tespit edilmesi ve tutanakların ikiye ulaşması halinde ilgili hakkında iş sözleşmesi feshedilir” ifadeleri ile işyeri yetkilisinin veya birim sorumlusunun tutacağı iki tutanak ile iş akdi tazminatsız feshedilebilecek.


Kaynak Yeniçağ: Taşeron işçilere mobbing kıskacı!

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum