MEB bütçesi TBMM'de kabul edildi

MEB bütçesi TBMM'de kabul edildi
15 Aralık 2020 - 13:19
 

TBMM Genel Kurulunda, MEB’in 2021 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Bakan Ziya Selçuk’un da bir konuşma yaptığı görüşmeler sonrasında MEB’in bütçesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MBE) 2021 yılı bütçe görüşmeleri yapıldı. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak herkesin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesi, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı kazanması, milli ve evrensel değerleri içselleştirmesi, öğrenmeye açık, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi önceliklerimiz. TBMM'nin her bir üyesi bu milletin çocuklarının geleceği için aynı hedef ve öncelikler içinde olduğunun farkında. Bu güvence içinde, tarihsel birikimle güncel olanı, yerel milli değerlerle evrensel olanı birlikte ele alarak yolumuza devam ettik. Eğitim büyük bir gemi gibi derinlik ve zaman isteyen bir surette hareket ediyor. Önemli olan istikamet ve bu doğrultuda yapılacak sağlamalar. Bunu yaparken çocuğun üstün yararını kollamak, yaradılışına hürmet etmek, bilimin ölçütleri doğrultusunda kararlar almanın son derece önemli. İş ve işlemlerimizdeki ölçütlerimizin uluslararası standartlar açısından değerlendirilmesini ve bu standartlar doğrultusunda yorumlanmasını önemsiyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar bunu daha da zorunlu kılıyor.

ÖĞRETMENLERİMİZİN EMEĞİ KUTSALDIR

Salgın hepimize yeni mecburiyetler getirdi ve çalışmalarımızın seyrini, günlük hayatımızın akışını değiştirdi. Bununla birlikte vatandaşlarımızın ve özellikle de çocuklarımızın yüksek yararı için alınan, uygulanan kararlarla ilgili çözüm önerileri, getirilen eleştiriler, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin yüksek menfaati için çaba gösterilmesi bizi memnun ediyor. Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının bambaşka bir anlamı ve yeri var. Öğretmenleri ayırmadan, ötekileştirmeden, her birini eğitim ailesinin değerli ve saygın fertleri olarak görüyoruz. Her öğretmenin emeğinin kutsallığına inanıyoruz. Bizim için öğrencilerimiz ve velilerimiz de mevcudumuzu temsil eden sayılar değil. Her biri, üzerinde tek tek düşünülmesi, ilgilenilmesi, dikkate alınması gereken bireyler, MEB’in varlık gayesidir. Salgın her bireyin hayatında çözülmesi gereken yeni sorunlar ortaya çıkarttı. Bu yeni ve öngörülemeyeceğini kabul edeceğinizi düşündüğüm sorunlar, bizim yeni çözüm önerileri bulmamızı, bulduğumuz çözümleri uygulamak için yeni çalışmalara yönelmemizi ve bunları uygulamaya koymamızı sağladı. Bazı sorunlar hızlıca çözüme kavuşup uygulamaya alınırken, bazı kararların uygulanması teknik imkânlar, fiziki koşullar ve altyapı hazırlıkları dolayısıyla zaman aldı. Gerek burada düzenlediğimiz nöbet saatlerinde gerekse telefonla kendi temsilindeki ilin eğitim sorunlarıyla yakından ilgilenerek süreç hakkında bilgi alan vekillerimizin ilgisi ve takipleri için ayrıca teşekkür etmek isterim. İşbirliğinizle sorunlarımızın, eksiklerimizin üstesinden hep birlikte geleceğimize kaniyim.

KALİTE ARTIŞIMIZIN, ULUSLARARASI ARAŞTIRMALARLA TESCİLLENMESİNİ ÖNEMSİYORUZ

2019 Aralık PISA sonuçları, bütün dünyayla karşılaştırıldığında büyük bir ilerleme gösterdi, TIMSS 2019'da ise Türkiye'nin tüm alanlarda puanlarını arttı. Ülke içinde yapılan değerlendirmelerin subjektif olarak algılanması söz konusu olabilecek. Uluslararası değerlendirmeler, çok daha objektif olarak değerlendirilmesi mümkün olan sonuçları ihtiva etti. TIMS'te beşinci sınıfta girilmesi meselesine de açıklık getireyim. Burada yaş grupları önemli ve Türkiye'de çeşitli nedenlerden dolayı dördüncü sınıflardaki çocukların yaş ortalaması 9.5 civarında. Ancak TIMS ortalamasının 10.2. Bu nedenle Norveç, İngiltere, Güney Afrika gibi bazı ülkeler beşinci sınıf öğrencilerini soktuk. 10 yaşındaki beşinci sınıf çocukları bu araştırmaya girdi. Ortada herhangi bir bilimsel ölçütlerde sıkıntı olmadığını ifade etmek isterim. Eğitimde kalite artışının, uluslararası araştırmalarla tescillenmesi önemli. Bize bu gururu yaşatan ülkemin güzel çocuklarına, fedakar öğretmenlerine, ailelerine ve Milli Eğitim camiasına teşekkürü bir borç bilirim.

GELECEĞE DAİR UMUDUMUZU ARTIRIYOR

Uluslararası ve ulusal verilerde yükselişe geçmek sistematik uygulamalar ve bilimsel yöntemlerle güç değil. Bunu uluslararası arenada kanıtlamış olmak bizi memnun ediyor ve umutlarımızı arttırıyor. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi hangi yıl, hangi koşullar altında, nereye ulaşılabileceğini fizibilitesiyle ortaya koydu. Kaliteli ve evrensel manada rekabet edebilir bir eğitim sistemi için adım adım 20-30 yıl sonrasını biçimlendiren politikalarla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Eğitim bütçesi, 211 milyar 993 milyon 156 bin lira olarak belirlendi. Bu rakam 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15.7'sini oluşturuyor.

YATIRIM BÜTÇEMİZİ YÜZDE 94 ARTTIRDIK

2021 Program Bütçesi'ndeki 67 adet performans göstergesi ile programlar yıllık belirlenen ölçülebilir hedeflerle takip edilecek, bunun için özel bir yazılım geliştirdik. Tekli eğitime geçiş ve okulöncesi eğitimdeki zorunluluk hedefi, uzaktan eğitim, deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5.8 milyar liradan 11.3 milyar liraya çıkartıyoruz, bu da yüzde 94 oranında bir artışı gösteriyor. Bakanlığa 2021 yılında tahsis edilen bütçe ile e-öğrenme sisteminin etkin kullanımıyla dijitalleşme stratejisine uyumlu şekilde müfredat düzenlemelerine, öğrenme kazanımları itibarıyla uluslararası standartların yakalanması amacıyla ölçme ve değerlendirme kapasitesinin güçlendirilmesine, güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına, okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına, öğrencilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamlarının geliştirilmesine, Tasarım Beceri Atölyelerinin ülke çapında yaygınlaştırılmasına, yabancı dil eğitiminde ihtiyaç temelli ve katmanlı bir yapı oluşturulmasına, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine öncelik verilecek.

ORTAÖĞRETİM PROGRAMI'NA YAKLAŞIK 42 BUÇUK MİLYAR LİRA KAYNAK

Bütçeden öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni olarak önemli destekler sağlamayı sürdüreceğiz. Ortaöğretim kurumlarının her türlü ihtiyacının karşılanması, tüm öğrencilere ücretsiz ders kitabı verilmesi, pansiyon hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve burs imkânları için 2021 yılı bütçesinde Ortaöğretim Programına 42 milyar 478 milyon lira kaynak ayrıldı. Tüm konular salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve ayrıca duyurulacak. Burada bizim için esas olan yüz yüze eğitim ve bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını beklediğimizi ifade etmek isterim. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimle daha fazla avantajlar elde edebilmesi için de köy okullarını ve benzeri durumdaki okulların beş gün açılması konusunda hususi kararlar almıştık. Bu kararlara uygun zamanlarda tekrar devam edeceğiz.

TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanalları için ders ve etkinlik çekimlerine devam ediyoruz. Ders videoları hem EBA internet portalına hem de TRT İzle platformuna yüklendi. EBA internet platformunun anlık erişim kapasitesinin arttırılması çalışmalarına hız verildi, EBA platformu bugün 1700'den fazla ders ve 40 binin üzerinde zenginleştirilmiş etkileşimli içerikle öğrencilerin kullanımına sunuldu. EBA'da konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımlar, alıştırmalar, özetler, infografikler, proje dokümanları, öğretmenlere özel içerikler, 5 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru şu an öğretmen ve öğrencilerin hizmetinde. Uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart’tan bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en fazla kullanılan eğitim sitesi oldu. Canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla EBA'da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabiliyoruz. Her ülkenin EBA benzeri siteleri var ancak dünyada öğretmen ve öğrencilerin en fazla kullandığı site EBA.

EBA ASİSTAN DÜNYA BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ ALDI

Dünyada sadece dört ülke öğretim kademeleri için üç ayrı TV kanalı kurabildi, bunlardan biri de Türkiye. Salgın döneminde topluma verilen hizmet kalitesi için geçen haftalarda Çağrı Merkezi dünya ikinciliği ödülünü aldı. Yapay zeka destekli sanal robotumuz EBA Asistan ise dünya birinciliği ödülü aldı. EBA Asistan halen dünyanın en fazla kullanılan sanal asistanları arasında.  Bu eğitim hizmetlerine adil erişim için de yoğun şekilde çalışıyoruz. Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 900 salon hazırladık, bunların her birinde asgari 8-10 bilgisayar olan EBA Destek Merkezleri bulunuyor, 162 mobil EBA Destek aracı da hizmet veriyor. EBA Destek Noktalarının sayısını 20 bine çıkarmaya kararlıyız. Öğrenci ve veliler bu hizmeti ücretsiz alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için çalışıyoruz. Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı. Bu tabletlerin öncelikli kimlere verileceğine dair bazı ölçütler belirledik, tabletlerle ilgili çalışmaların devam edecek.

1 MİLYON ÖĞRETMENLE 1 MİLYON 46 BİN 809 MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ

Eğitim sisteminin başarısı büyük ölçüde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki yeterlilikleri ve adanmışlıklarına bağlı. Türk eğitim tarihinin en kapsamlı öğretmen eğitimi çalışmasını başlattık. Salgın koşullarına rağmen hız kesmedik ve 1 milyon öğretmenle 1 milyon 46 bin 809 mesleki gelişim eğitimini başarıyla gerçekleştirdik. Bu vesileyle her gün ekran başına geçip öğrencilerinin eğitimi için çabalayan, evinin her yanını sınıfa çeviren öğretmenlerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837 öğretmen bulunuyor, AK Parti hükümeti döneminde atanan öğretmen sayısı, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geliyor. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayı toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine tekabül ediyor, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düştü.

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI'NA YAKLAŞIK 11 MİLYAR LİRA KAYNAK

Türkiye'nin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir seviyeye yükseltildi. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 95, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 93, ülke genelinde ise yüzde 92 seviyesinde. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı ve 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla bakanlığımız bünyesinde göreve başlayan dokuzuncu derece birinci kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 4 bin 369 lira, ek ders ücretinin saati net 18.22 lira oldu. Ayrıca tüm öğretmenlere, her eğitim öğretim yılı başında 1.210 lira ödenek veriliyor. Bakanlığımızın üst yönetimiyle ilgili hizmetler, yardımcı hizmetler, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, insan kaynakları yönetimi, idari ve mali hizmetler, danışma ve denetim faaliyetlerini içeren 2021 yılı bütçemizin Yönetim ve Destek Programı'na 11 milyar 325 milyon lira kaynak ayrıldı. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde veriye dayalı yönetim anlayışı tercih edildiği için bakanlığa ait konum, imar planı, mülkiyet, tapu, yüz ölçüm, bina temel bilgileri, okul türü gibi bütün taşınmaz bilgilerinin, Coğrafi Bilgi Sistemi ile elektronik ortama taşındı. Bu kapsamda 43 bin 235 eğitim alanı, 183 bin 811 eğitim parseli, 45 bin 93 kampüs, 132 bin 500 binanın kayıt altına alındı. 2003 yılından bugüne kadar, 53 bin 601 adedi hayırseverler tarafından olmak üzere toplam 336 bin 355 yeni dersliğin yapımı tamamlandı. Bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 36'dan 24'e, ortaöğretimde ise 30'dan 19'a düştü.

HEDEFİMİZ, 100 BİN TASARIM BECERİ ATÖLYESİ KURULMASI

Tasarım Beceri Atölyeleri oluşturduk. Atölyeleri bilhassa öz kaynakları yetersiz, okul aile bütçeleri sınırlı olan okullarda oluşturduk. 9 bin 479 Tasarım Beceri Atölyesi açtık. Hedefimiz 100 bin Tasarım Beceri Atölyesi kurulması. Bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahta okullara kuruldu. 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık 1350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacak. 15 binden fazla okulda okul içi ağ altyapısı tesis edilerek bir milyonun üzerinde ağ ucu kurulumu yapıldı. Bu kapsamda 13 bin 800 okula VPN hizmeti sağlandı, bu hizmetin 13 bin civarında okulda aktif olarak kullanıldı. 2021 yılı içerisinde 23 bin etkileşimli tahta alımı ihalesi yapılması ve yıl sonuna kadar bunların kurulması hedeflenmiş bulunuyor. 2012 yılında kurulumu yapılan ve 1. Faz olarak planlanmış olan 20 bin etkileşimli tahtanın donanım iyileştirmesi yapılıyor.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ TERCİHİ YÜZDE 63 ARTTI

Müfredatı ulusal meslek standartları ile uyumlu hale getirdik. Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi kurduk ve sektör temsilcilerinin bu sürece aktif katılımlarını sağladık. Sektörlerin güçlü temsilcileri ile birlikte attığımız adımlar kısa sürede sonuç verdi. Mesleki ve teknik eğitimi tercih edip bu okullara yerleşen öğrenci sayısı yüzde 63 arttı. Meslek, alan ve atölye öğretmenlerimize yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinde öğretmenlerimizin yüzde 85'ine eğitim imkanı sağladık. Ayrıca, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan okullarınızın sayısı da hızla artıyor. Eğitim-üretim-istihdam ilişkisini güçlendirmek için dış paydaşların da katılımıyla teknolojik altyapısı güçlendirilmiş yerli ve milli altyapıya sahip 40 Ar-Ge merkezi 20 ilde kurulmuş ve bu merkezlerin üretim yapacağı ürünler belirlendi. Döner sermaye işletmeleri aracılığıyla öğrenciler, sektörün talep ettiği becerileri gerçek iş ortamlarında kalıcı ve sağlam bir şekilde kazanarak istihdama hazır bir mezuniyeti görecekler. Bu nedenle mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye gelirlerinden alınan yüzde 15'lik hazine kesintisi, yüzde 1'e düşürüldü. Daha fazla öğrencinin gerçek iş ortamında işe dayalı bir eğitimle öğrenim görmesinin önü açılmış oldu. Döner sermaye gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artış gösterdi.

ARTIK İHRACATA YÖNELMİŞ OKULLAR VAR

Salgınla mücadeleye destek kapsamında bakanlığa bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında N-95 maskeler, yüz koruyucu siperlikler, solunum cihazları üretildi. Artık ihracata yönelmiş okullar da var. Salgın sürecinde, altyapısı güçlü meslek liselerinde solunum cihazı, UVC hava sterilizasyon cihazı, video laringoskop cihazı, izole numune alma ünitesi, temassız kızılötesi termometre cihazı, yoğun bakım yatağı gibi çok sayıda ürünün üretildi.

'ÖZELİM EĞİTİMDEYİM' MOBİL UYGULAMASI DÜNYADA ÖDÜL ALAN UYGULAMALARIMIZDAN

Hayat boyu öğrenmeyi çok önemsiyoruz. 2007 yılında yüzde 1.8 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranı, yüzde 222 artarak 2019 yılı itibarıyla yüzde 5.8 oldu. MEB olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, bireysel yetenekleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için destek olmaya gayret ediyoruz. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin de ihtiyaçlarına uygun eğitim içerikleri hazırladık. Dünyada ödül alan uygulamalarımızdan ‘Özelim Eğitimdeyim’ adlı mobil uygulamalar gerçekleştirdik. ‘Özel Çocuklara Özel Materyaller’ projesini kapsamında çalışmalar yaptık. 2020 yılında 17 bilim ve sanat merkezini öğrencilerin hizmetine sunduk, toplamda 183 bilim ve sanat merkezinde 62 bin 9 özel yetenekli öğrenci bu hizmetten yararlandı. 2021 yılı bütçesinde Engellilerin Toplumsal Hayata Katılımı ve Özel Eğitim Programı’na 7 milyar 568 milyon lira kaynak ayrıldı.

KİŞİYE ÖZEL REHBERLİK YAPILMA İMKÂNI DA OLUŞTURULDU

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla örgün eğitimin tüm kademelerinde toplam 14 bin 466 özel okul var. Özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının yüzde 8.8. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim desteği uygulamasını kademeli olarak kaldırıldı. 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde eğitim ve öğretim desteği kapsamına yeni öğrenciler dahil edilmedi. Bakanlık olarak ölçme ve değerlendirme çalışmaları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne sahip olması için adım attık ve her iki belgeyi de aldık. Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla e-portfolyo oluşturuldu. Bunların dijital altyapıları kuruldu. Çocuklarımızın kendilerini tanımaları için oluşturulan bu sistemde, öğrencinin ilgi ve merakı yıllar itibarıyla izlenip her birine kişiye özel rehberlik yapılma imkânı da oluşturuldu. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerin yeterliliklerinin izlenmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Programına 69 milyon 132 bin lira kaynak ayrıldı. Uluslararası Eğitim İş Birlikleri ve Yurtdışı Eğitim Programına da 1 milyar 645 milyon 282 bin lira kaynak ayrıldı. Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların eğitim çağındaki çocuklarının ülke ile bağlarını korumak, Türkçeye ve Türk kültürüne dair eğitim ihtiyaçlarını karşılamak da önemli. Bu amaç doğrultusunda 61 ülkede toplam 89 temsilcilik bulunuyor. Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi (TÖMER) olmak üzere toplam 65 okul ve kurumla bu hizmetler devam ediyor. Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurtdışına yüksek lisans ve doktora öğrencileri gönderdik. Bu öğrencilerin geri dönüş oranı yüzde 97.

MAARİF VAKFI DIŞINDA HERHANGİ BİR VAKFA 1 LİRA ÖDEME YAPMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına, yurtdışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek amacıyla 2016 yılında Türkiye Maarif Vakfını kurduk. Bugün itibarıyla Türkiye Maarif Vakfı; 104 ülke ile resmi temas sağlamış, 67 ülkede faaliyet gösteriyor, 52 ülkede temsilcilik açtı. Bizim vakıflar üzerinden 422 milyon civarında ödenen bir bütçeden söz edildi. Maarif Vakfı dışında herhangi bir vakfa 1 lira ödeme yapmamız söz konusu değil. Sayıştay Başkanlığınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimleri, bakanlıktaki eksikliklerin görülmesi ve görülen bu eksikliklerin giderilmesi açısından bir fırsat olarak gördük. Sayıştay Denetim Raporu'nda yer alan bulgular, bakanlık tarafından detaylı bir şekilde incelendi. Eğitim yarınları şekillendiren çok mühim bir unsur. Hükümetimiz bu bilinçle hareket ediyor, eğitim alanına yönelik yatırımlarını bilimsel ve pedagojik gerekçelerle sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı olarak şahsım, eğitim camiamız ve milletimiz adına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu sürece katkısı olan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Eğitimin ortak memleket meselesi olarak kabul edilmesi ve sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Genel Kurulumuzun da bu desteği sağlayacağına olan inancım tam. Vereceğiniz destek için tekrar teşekkür ediyorum. Bütçemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

MEB’İN BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 6. tur görüşmelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra YÖK, ÖSYM, YÖKAK, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçeleri de kabul edildi. Bütçeler üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, öğrenmeyi arzuyla talep eden öğrenciler yetiştiren eğitim sistemi için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etti. EBA’nın 10 milyar 332 milyon 185 bin 714 tıklanmayla dünyada en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi olduğunu belirten Açanal, Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) dünya çağrı merkezi, çağrı merkezleri sektöründe en iyi iletişim merkezi kategorisinde dünya ikincisi oldu. Uluslararası matematik ve fen eğilimleri araştırması (TIMMS) sonuçlarına göre, ülkemiz her iki alanda da 500 puanı aştı" dedi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum