Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
kamudannethaber4@gmail.com

Hakkında


Namık Özer Erdoğan 1942 de Karsta doğdu. Memleketi Trabzondur. 1964 Ankarada Gazi Eğitim Enstitüsünü Fransızca Bölümünü bitirdi. Fransa Poitiers Üniversitesinde eğitim gördü.
Görevleri: Lâpseki Ortaokulu, Diyarbakır Eğitim Enstitüsü, Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü, İstanbul Çapa öğretmen Okulu, İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü (müdür yardımcılığı ve müdürlük), OYAK Renault Otomobil Fabrikaları(çevirmen),istanbul D.B. Deniz Nakliatı T.A.Ş(eğitim daire başk), Birleşmiş Milletler İstanbul Ulaştırma Eğitim Merkezi Müdürü, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Avrupa Ekonomik Komisyonu İç ulaşım komitesinde T.C. Ulaştırma Bakanlığı delegesi.
ESERLERİ: Eğitim(Deniz taşımacılığı), 
                    Ulaştırma Eğitimi(araştırma inceleme)
ÇEVİRİLERİ: Esrarlı Şato, Gezegendeki Canavarlar,Beyaz Melek, Kayıp Hazine, Uzaydan Gelen Yabancı, BM sunduğu Karayolu,Deniz Yolu, Demir Yolu ve İç su yolu eğitim programları(İngilizce)


Namık Özer Erdoğan’ın, bu renkli ve yoğun çalışma hayatı dışında bir de zengin bir sanat hayatı vardır. Türk musikisinin tambur, ud ve kanun gibi önemli enstrümanlarını çalması ve musiki eserlerini icra etmesinin yanı sıra şiirle de uğraşmaktadır.
Uzun yıllardır yazmakta olduğu şiirlerinin bir bölümünü 2020 yılında “Düşünce Gücü” adıyla yayımladı. İrfan Yayıncılık tarafından yayımlanan 272 sayfalık bu kitapta Erdoğan’ın 7 bölümde 226 şiiri yer alıyor. Namık Özer Erdoğan’ın şiirlerini genel olarak değerlendirdiğimizde, entelektüel birikiminin ve geniş vizyonunun şiirlerine tamamen yansıdığını görüyoruz. Dil alanındaki engin kültürü ve zengin kelime dağarcığı, şiirlerine ayrı bir ruh ve zenginlik kazandırmış. Erdoğan’ın çok engin ve özgün bir duygu, düşünce ve hayal dünyasına sahip olduğunu bütün şiirlerinde görmek mümkün.

Erdoğan, şiirlerinde sade, açık ve yalın bir Türkçe kullanmış.
Şiirlerinde yer yer mahalli söyleyişler, folklorik kavramlar, tekerlemeler ve atasözleri de yer almaktadır.
Orijinal hayallerini ve düşüncelerini yeni bir söyleyişle ortaya koymuş. Zengin kelime dünyasının renklendirdiği şiirlerini, akıcı, samimi, yer yer coşkun bir üslupla yazmıştır.
 Erdoğan şiirlerini, Halk Şiiri tarzında yazmış. Bazı şiirlerinde (Âşık Caferoğlu) mahlasını kullanması da, Halk şiiri geleneğine atıfta bulunmak içindir. Çünkü Halk şairlerinin tamamı isim yerine mahlas kullanmış ve bunu da şiirlerinin son dörtlüğünde kullanmışlardır. Fakat Erdoğan, tekniği, dili, söyleyişi, konuları ve temaları ile bu şiir tarzında özgün olmayı başarmış bir şair. Zaten herkesin aynı konuyu, aynı şekilde ifade etmesi mümkün değildir. Edebi eserlerin orijinal ve güzel tarafı da, birbirinden farklı olmalarındadır.
 Halk şiiri, İslâm Öncesi Türk Şiirinin devamıdır. İslâmın Türklerce toplu olarak kabul edildiği 10. yüzyıldan sonra saray ve medrese çevresinde yetişen okumuş kesim, edebiyat dili olarak Farsçayı, ilim dili olarak Arapçayı kullanmış, Türkçeyi ise ihmal etmiştir.
Erdoğan şiirlerinde,Halk şiirinin “Koşma, Semai ve Destan” gibi nazım türlerini kullanılmış. Koşma tarzının konularına göre “Güzelleme, Koçaklama ve Taşlama” gibi çeşitlerinin hepsinin de örnekleri verilmiş.Halk şiirinin “Atışma” tarzını da denemiştir. Şair bazı şiirlerinde, Halk şiirinin bilinen türleri dışında da şiirler yazmayı denemiştir. Şiirlerini genellikle dörtlükler halinde yazmış olmakla birlikte az sayıda da olsa beşli, altılı birimlerle yazılan şiirleri de bulunmaktadır.
Erdoğan şiirlerinin bütününde, hece ölçüsünü kullanmıştır. Hece ölçüsünün çoğunlukla (6+5) veya (4+4+3) 11’li kalıbını kullanmıştır. Bunun yanı sıra 7’li, 8’li ve 14.