Av.Faruk Ülker Ümraniye Türk Ocağı Eski Bşk

Av.Faruk Ülker Ümraniye Türk Ocağı Eski Bşk

Herşeyde hukuk
ulkerfaruk@kamudannethaber.com

ABD’nin Türk devletini tehdit etmesi asla kabul edilemez...

17 Ağustos 2018 - 01:23

 

Herkes mutlaka biliyor da yine de bir defa hatırlatalım.Hukukta mütekabiliyet(Karşılık kuralı)Bir devletin, diğer bir devletin vatandaşlarına karşı; mahkeme kararlarına ya da o devletin sergilediği herhangi bir davranış biçimine karşı, diğer devletin de aynı biçimde davranmasına, karşılık kuralı yani mütekabiliyet esası denir...

Kendisine veya vatandaşlarına karşı reva görmediği hareketi yapan devlete aynıyla cevap vermeyen, misilleme göstermeyen devlet; karş

 ı devlete karşı egemenlik ve hükümranlık haklarını kullanmamış ve taviz vermiş demektir...

Hukuken konu bu kadar açık iken 3 gündür hukümetimizin egemenlik haklarımızdan taviz vermesi ve misillemede bulunmaması kabul edilemez, milli devlet politikasıyla da bağdaşmaz!...

Mesele parti, şu bu konusu değildir.Mesele; densizce, onursuzca ABD'nin rahip Brunson üzerinden devletimize aba altından sopa göstermesi ve TEHTİD etmesidir...

 Hükümetimizin milli davamız olan bu konuda, devletimizin itibarını, milletmizin haysiyetini koruması için, ABD'ye karşı atacağı her adımı, ÜLKÜCÜLERİN VE TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN destekleyeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır...

Devletimize ve milletimize karşı; rahip BRUNSON üzerinden ABD'nin sergilediği şerefsizlik ve hadsizlik mutlaka misliyle derhal iade edilmeli ve geç kalınmamalıdır....