Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
kamudannethaber4@gmail.com

Hocam şu karlı dağlar var ya

15 Aralık 2020 - 12:35( Hocalarımın aziz hatırasına)

Varsam keşke yamaca

Bir adımdır zirveye

Gönlümdeki amaca

Kapı açar varmaya

Zor diye vazgeçmedim

Kolay yolu seçmedim

Yüreğimi açmadım

Boş hayaller kurmaya

Onca fikir yanılttı

Kararsızlık bunalttı

Ancak hocam yöneltti

Bir kararda durmaya