Köksal Cengiz

Köksal Cengiz

Hakça Söz
niyazkar@gmail.com

Yahşı Yaman İki Can

30 Eylül 2020 - 03:29

 


İki devlet Oğuz Ata soyundan

Biri Azerbaycan, biri Türkiye.

İçmişler Türklüğün bengisuyundan

Biri Azerbaycan, biri Türkiye.


Birbirine yahşi, yaman iki can,

Bir olanda gülşen olur şu cihan,

İnancı bir, kan diyorsan aynı kan;

Biri Azerbaycan, biri Türkiye.

Göklerde Ay-Yıldız birlikte parlar,

Tarih sahnesinde bin yıldır varlar,

Ezelden ebede yârenler, yârlar,

Biri Azerbaycan, biri Türkiye.

Gönülden bağlılar yüce Kur'an'a,

Yolları aynıdır hedef Turan'a,

Aldırmazlar fırtınaya, borana,

Biri Azerbaycan, biri Türkiye.

"İki devlet bir millettir", kardeştir,

Türkistan ufkunda doğan güneştir,

Mukaddes vatandır, cennete eştir,

Biri Azerbaycan, biri Türkiye.

Çok çekmişler çaşıtlardan, kahpeden,

Nice şehit, gâzi gelmiş cepheden,

İstiklâl uğruna canla harbeden,

Biri Azerbaycan, biri Türkiye.

Sevda olup gönüllerden taşmışlar,

Mahnımızla, Türk/ümüzle çoşmuşlar,

Ülkümüzle ne engeller aşmışlar,

Biri Azerbaycan, biri Türkiye!

Bir gün kavuşacak cümle soydaşım,

Dinecek ezeli hasret gözyaşım,

Aynı boydan boy boylamış dindaşım,

Biri Azerbaycan biri Türkiye.

Diner gönlüllerde fetret kaygusu,

Yürekleri sarar vuslat arzusu,

İki devlet birbirinin nâmusu,

Biri Azebaycan biri Türkiye.

Âşıkları, ozanları tükenmez,

Yiğitleri her gökçeği beğenmez,

Yükselen bayraklar göklerden inmez,

Biri Azerbaycan, biri Türkiye.

Endişeye hiç mahal yok Niyazkâr,

Mücadele sürsün son âna kadar,

Bir olup birlikte versinler karar,

Biri Azerbaycan biri Türkiye.

Köksal CENGİZ (Niyazkâr)

27.09.2020

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, şunu diyen bir yazı 'TEK MİLLET 2DEVLETİ AZARBEYCAN BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ CENABU ALLAH IM AZARBEYCAN ORDUSI NU MUZAFFER EYLE Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir. Kanbtak'