Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
kamudannethaber4@gmail.com

Bizim Kuşak

07 Temmuz 2020 - 15:26

 
Çizildi artık yüzde geçen ömrün izleri

Şakaklarda kar beyaz göz altında morartı

Onca yılın yükünü çekmeyince dizleri

Ufuklar hiç net değil boz bulanık karartı


Bugünlere bakınca çektiğine katlanıp

Az da olsa gençlerle bir parça umutlandı

Onlara bırakılan yarınlarla mutlanıp

Ömrün kalan günleri hayat buldu tatlandı

                                 

Görüntünün olası içeriği: Namik Ozer Erdogan, gözlük