Kadriye Demirel( Eğitimci )

Kadriye Demirel( Eğitimci )

Güçlü Türkiye için
demirelkadriye@kamudannethaber.com

100 yıl sonra maarif kongresi toplanıyor

12 Temmuz 2021 - 20:34Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1921 yılında Ankara’da topladığı Maarif Kongresi  eğitim tarihimiz ve milli eğitim sistemimizin oluşumu bakımından temel teşkil eder. Toplanan MAARİF KONGRESİ  okul ve öğrenci mevcudunu ve  yapılacak  çalışmaları belirlemek ve eğitime millî bir yön vermek amacıyla toplanmıştır. Eğitim tarihimizde cumhyriyet döneminin başlangıcı olarak görülmesi gereken bu kongrede Atatürk, eğitim, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerini, yapılacak inkılâpları, öğretmenlerin eğitimi ve  öğretmenlerden beklentilerini  anlatan tarihî bir konuşma yapmıştır. Konuşmasında " Muhterem Hanımlar, Efendiler!

Harb-i umûmî memleketimize bir mağlûbiyet tevcîh etti. Düşmanlarımız bunu vesile kılarak, milletimizi tamamen imhâ etmek istediler. Buna karşı vukûa gelen galeyân-ı milliyye, Ankara, muazzam bir sahne oldu. Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşamak hakkımızı müdafaa etmek üzere toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada, Ankara’da toplandı. Bugün, Ankara, millî Türkiye’nin “millî maarifini” kuracak olan Türkiye Muallime ve Muallimler Kongresi’nin toplantısına sahne olmakla da iftihar etmektedir. Vazifeniz pek mühim ve hayatîdir. Bunda muvaffak olmanızı Cenâb-ı Hakk’tan temenni ederim!" sözleriyle kongrenin önemini ve yapılacak zorlu bir mücadeleyi işaret etmiştir.  Yeni kurulan devletin çağdaşlaşma yolunda ilerlemesi için atılan adımların, yapılan inkılâpların halk tarafından benimsenmesinde, eğitim alanındaki yenilikler büyük rol oynamıştır. Türk Milleti için Kurtuluş Savaşının önemi ne kadar büyükse, bu savaşın en bunalımlı günlerinde toplanan Maarif Kongresinin de Türk eğitim tarihi açısından önemi büyüktür ve milli eğitim ve kültür politikalarının temelini oluşturmuştur.

TÜRK EĞİTİM SEN  olarak  100 yıl sonra aynı ruh ve duyarlılıkla  II.MAARİF KONGRESİ'ni toplamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Türk Eğitim Sen"nin organizasyonu ile toplanan  II.MAARİF KONRESİ  100 yıllık mazisi ile dünden bugüne  yapılan çalışmalar değerlendirilecek Türki Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkeleri doğrultusunda  yeni yüzyıla yönelik çalışmalar konusunda ışık tutacaktır. Türk Milli Eğitim Sisteminin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılacak milli bakış açısıyla  daha güçlü bir Türkiye için gelecek yüzyılın planlaması yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; milli mücadele sürerken, yorgun,yıpranmış, ,1921 Tükiyesi'nin içinde bulunduğu imkansızlıklara rağmen eğitimi öncelik görerek kısıtlı imkanlardan en büyük bütçe payını ayırmış eğitim alanında kalkınmanın planlarını Maarif Kongresi'nde yapmıştır. Atatürk,Eğitimi en önemli milli mesele olarak görmüştür.

Türk Eğitim Sen olarak  bu milli meseleyi, milli bir görev olarak görüyor ve tüm imkanlarımızla Türkiye'nin eğitim sorunlarını ve çözümlerini II. Maarif Kongresi'inde masaya yatırıyoruz.  100 yıl önceki tarihi bir kongreyi yeniden toplamanın heyacanını yaşatan Türk Eğitim Sen Genel Merkezi'mizi kutluyoruz. 

Varolsun Teşkilat!
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum