Mehmet Yazar SBF Eski Eğ. Göv. Talim Terbiye Eski Müşaviri

Mehmet Yazar SBF Eski Eğ. Göv. Talim Terbiye Eski Müşaviri

Yazı + yorum
yazarmehmet@kamudannethaber.com

Adaletsiz Vergi Sistemi

25 Ocak 2020 - 12:57

 

DEVLET VERGİYİ ZAVALLI ÇALIŞANLARDAN ZORLA VE PEŞİN ALIYOR TÜRKİYE’DE, DÜNYANIN EN ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİ MEVCUT

Devletin vergi gelirinin % 80’i çalışanın alın teri. EY (Ernst & Young) Türkiye Vergi Hizmetleri Yayın Direktörü Fatih Köprü, Türkiye’de toplanan Gelir Vergisinin de % 95’inin çalışanların ücretlerinden direkt kesildiğine dikkat çekiyor. Şirketleşmemiş esnaf, zanaatkâr ve ticaret erbabından kesilen Gelir Vergisi yalnızca % 5.

Bilindiği gibi dolaylı vergiler bir mal veya hizmet üzerinden tahsil edilen, vatandaşlar tarafından mal ve hizmet satın alınırken ödendiği için devletin en kolay tahsil ettiği vergi türüdür. Katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, gümrük vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta işlemleri vergisi gibi vergiler dolaylı vergiler arasında yer alır. Maliye’ye kazanç beyan edilerek ödenen vergilere ise dolaysız vergi denir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıt vergisi gibi vergiler dolaysız vergi olarak tanımlanıyor.


Modern vergi sistemine göre vergilerin herkesten “geliri” ve “oranında” alınması gerekiyor. Ancak dolaylı vergileri ise, en yoksul da en zengin de bir mal ve hizmet satın alırken aynı oranda ödüyor; Rahmi Koç ile benim aynı ekmek için aynı vergiyi ödemem hak mı? Üstelik Türkiye’deki dolaylı vergilerin her yıl oran olarak da devamlı artışı, yani Recep Bey’in fakirden her an artarak daha çok, zenginden ise giderek daha az vergi alma çabası özellikle dikkat çekiyor. Hele dolaylı vergile af çıkmazken dolaysız bütün vergilere, özellikle de zenginler vergilerine AKP iktidarının durmadan af çıkarması, her şeyi anlatıyor. Biliyor musunuz, Cumhuriyet tarihimizde 95 yılda çıkan zenginler vergilerine 35 affın 8’i, Recep Bey’in marifeti. Türkiye’deki bu tablo, Avrupa Birliğinin tam tersi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliğinde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 30-35 civarında.

Ekonomi yönetimi, 2020 bütçesinde 784 milyar TL vergi geliri hedeflerken, sadece alkollü içki ve sigara tüketiminden, 2020’de yaklaşık 90 milyar TL’lik vergi geliri elde etmeyi plânlıyor. 2020'de toplam vergi gelirlerinin yaklaşık % 70'inin bu tip dolaylı vergilerden elde edilmesi hedefleniyor. Alkollü içkide % 80’i aşan, tütün ürünlerinde yaklaşık % 70’lik vergi yükü bulunuyor. Son 10 yılda Türkiye’nin yerli içkisi rakının 70’lik fiyatı 23 TL’den 142 TL’ye çıkarken, bu fiyatın % 82,5’i dolaylı vergi olarak devletin kasasına gidiyor. Yani imam – hatiplerimiz dahil herkes rakı – şarap vergisinden maaş alıyor.