Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
namıkozererdogan@kamudannethaber.com

Aşk

20 Kasım 2018 - 20:29

 

 Aşk büyüdür görmez gözler

 Unutulmaz,yürek özler

 Tüm nefesli coşkun sazlar

 Çalar kalbe girem diye

 Aklı çeler alır baştan

 Ot bitirir kara taştan

 Uslanmayıp koşar peşten

 Yürekleri saram diye

 Bu ne nazdır ne de eda

 Bir benzeri gökte seda

 Ömür heba canlar feda

 Gül yüzleri görem diye

 Kuru çayırken ak süte

 Boz toprakta yeşil ota

 Bürünür dem kemik ete

 Hayy sırrına erem diye

 Derler insaf bilmiyor mu

 Güldürüyor gülmüyor mu

 Melek midir ölmüyor mu

 Tahtı gönle kuram diye

 Caferoğlu yer kürede

 Durgun suda gür derede

 Arar aşkı dört yörede

 Yâr sırrına erem diye

                        Âşık CAFEROĞLU