Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
namıkozererdogan@kamudannethaber.com

Bir Büyük Şairin Ardından

16 Şubat 2019 - 22:57


 

Kalbe gömdük hak erini

Affet Rabbim taksirini

Vatan aşkı iksirini...

İçip gitti Ârif ozan


Gönle giren sazı ile

Zulmü yeren sözü ile

Ufku gören gözü ile

Göçüp gitti Ârif ozan

                                   Âşık CAFEROĞLU