Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
kamudannethaber4@gmail.com

Bu gün kaç gönül yaptın?

04 Eylül 2020 - 03:20El ele kol kola aldığı nefes

Göz göze muhabbet kulakta hoş ses

Dostluklara kıymet dirliğe heves

Tükense girilen yürekler yeter

Küskünler vefa bağıyla bağlanır

Mutluyla gülüp dertliyle ağlanır

Gönül yapılmazsa yürek dağlanır

Diyorsa erilen gönüller yeter