Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
namıkozererdogan@kamudannethaber.com

Fırtınada

10 Ekim 2019 - 23:45

 

Ah benim nazlı tamburum

Affet ağaç dedim ise

Kem söz benim bir kamburum

Dertlenipde düşme ye’se


Çiçekteyken balın vardır

Dikenliyken gülün vardır

Kuşa yuva dalın vardır

N’olur şu dost ağaç dese

Biz seninle iki âşık 

Yüreğimiz delik deşik

Fırtınadan parlak ışık

Düşer gönle çise çise

           Âşık CAFEROĞLU