Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
kamudannethaber4@gmail.com

Gönülce Arzular

19 Mayıs 2020 - 18:21

 


 

Sökün etti dertleri bir bir günün başından

Ne yapsa gitmedi hiç gam kasavet başından

Damla su yok garibe tutulmuş subaşından

Güçlünün el koyduğu her bir köşebaşından


Müslümanın kardeşlik bayramı öncesinde

Uzak eyle Yarabbi şu kadir gecesinde

Ufkumuzu karartan azgınlar pençesinde

Salgın musibetleri arz kürenin başından

                              Âşık CAFEROĞLU