Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
namıkozererdogan@kamudannethaber.com

Her Eylülde

08 Eylül 2018 - 00:29

 

 İş sevgisi hamuruyla yoğruldum

 Meslek aşkı ateşiyle kavruldum

 Sürgün yedim uzaklara savruldum

 Acı acı gülüyorsam ondandır

Yumruğumu demir yapıp bekledim

Vuramadım tüm gözlerden sakladım

Bir de kalktım kaderime yükledim

Boynu bükük kalıyorsam ondandır

Sessiz çığlık çağrımdaki sözlerle

Bağrımdaki sır yumağı izlerle

Anılara dolu dolu gözlerle

Durup durup dalıyorsam ondandır

                                     Âşık CAFEROĞLU