Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
kamudannethaber4@gmail.com

Her Gün Yeni Bir Gündem

05 Ocak 2020 - 13:58

 

 

 

  

Kader kapıyı çalmış biz hâlâ düşündeyiz

Bize gündemin diye sunulan yazıların

İstekler can yakıyor sunanın peşindeyiz

Hesabını verirler çekilen sızıların


Caferoğlu destek umma, yangınlara çağrına

Kader ne yapsın senin ateş düşen bağrına

Berat olur Ötede Türklük sevdan uğruna

Dün çektiğin çileler bugün ön sezilerin

                                      Âşık CAFEROĞLU