Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
namıkozererdogan@kamudannethaber.com

Hesap Soracak

27 Mayıs 2018 - 15:13

 

 Yoruldum usandım ah ne kelime

 Baş eğmemek için gadre zulüme

 Insanın her şartta ezen zalime

 Hesap soracak mecali olmalı

 Dostların hizmetkârıyım ahdim var

 Sevip saymaya yeminim cehdim var

 Şükür ki güzele vurgun bahtım var

 Kaderin bu aşkta eli olmalı

 Caferoğlu yârin seni anacak

 Senle gururlanıp senle yanacak

 Gönül bahçesinde sana sunacak

 Her mevsim aşk kokan gülü olmalı

                                 Âşık CAFEROĞLU