Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
kamudannethaber4@gmail.com

Onca Emek Boşuna Mı?

23 Temmuz 2020 - 03:26

 Dostlar ile kopan gönül bağları

Kucak kucak sevgi ile örülse

Çilelerle geçen ömrün çağları

Yaşanmamış mazi gibi görülseDost uğruna harcadığın emekler

Kul bilmezse şahit bütün melekler

Sen verdikçe sonu gelmez dilekler

Keşke dostun nazı gibi görülse.