Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
kamudannethaber4@gmail.com

Özlenen O

12 Ağustos 2020 - 13:26

 


Yeni dünya düzeni hercümerci içinde

Karanlık ürkütüyor ışığı özlüyorum

Arifin derya diye cahilin hor biçimde

Andığı sırrı gizli âşığı özlüyorum


Kalpte saklı ışığa gülen sıcak yüzüyle

Susayan gönüllere ışıyan kalp gözüyle

Bu günleri önceden uzgörülü seziyle

Okuyan altın sözlü âşığı özlüyorum