Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
namıkozererdogan@kamudannethaber.com

Son Ümit

09 Ocak 2019 - 21:41

 

Hakkın divanına varmadan önce

İsterdi çekilen acılar onca

Göstersin yolunda sırattan ince

Aşkın hikmetini Caferoğlu'na

Sol yandaki ağrı garip hissiyle

Andırdı vuslatı ayak sesiyle

Umdurdu tekrarı son nefesiyle

Affın nimetini Caferoğlu'na

                             Âşık CAFEROĞLU