Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
namıkozererdogan@kamudannethaber.com

Tek Satır olsun Yeter

14 Ekim 2018 - 16:03

 

 Gönül arzular ki haber alayım

 Sevdiğim dostlardan bir selam olsun

 Her seher okuyup mutlu olayım

 Razıyım tek satır bir kelam olsun

Gündüz hayalimde gece düşümde

 Bunca yıldan sonra hem bu yaşımda

 Ayrılıktan yana dilemem başımda

 Dolanan çekilmez bir çilem olsun