Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Namık Özer ERDOĞAN Atatürk Eğ.En.Eski Md.

Aşık Ceferoğlu Derki
kamudannethaber4@gmail.com

Toprak Ana

11 Eylül 2020 - 02:42.."Bu dünya hayatında güzel düşünüp güzel davrananlara güzellikler vardır..." Zümer,10

Yürekler darlatan gözlere batan

Zıtlıklarda bile güzellik vardır

Topraktaki sırrın altında yatan

Aklın almadığı özellik vardır

Kışları soğukta gülü üşüten

Kar,döşek olup nergisi ısıtır

İlahi kelâmı duyup işiten

Toprak ayna gibi kula yansıtır