Mehmet Yazar SBF Eski Eğ. Göv. Talim Terbiye Eski Müşaviri

Mehmet Yazar SBF Eski Eğ. Göv. Talim Terbiye Eski Müşaviri

Yazı + yorum
yazarmehmet@kamudannethaber.com

AKP Zihniyeti Bu; Seçimi Düşünür, Yarınını Düşünmez

28 Ocak 2019 - 19:36
AKP ZİHNİYETİ BU; SEÇİMİ DÜŞÜNÜR, YARININI DÜŞÜNMEZ

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren TEPAV, ekonomiyle ilgili güncel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla “Ekonominin Seyir Defteri” adı altında yeni bir çalışma başlattı. TEPAV İcra Direktörü Güven Sak, ile TEPAV Program Danışmanı Fatih Özatay imzasını taşıyan ilk çalışmada ekonomiyi canlandırmak için bütçede yeterli imkân olup olmadığı analiz edildi. Türkiye ekonomisinin bugünlerde ilginç bir süreçten geçtiği belirtilen analiz... çalışmada, bir taraftan mali disiplinden bahsedilirken diğer yandan iç piyasayı canlandırmak için bütçe harcamalarının arttırıldığı belirtildi. Eylül ayından bu yana özellikle Marttaki yerel seçimleri de hedef aldığı anlaşılan bir dizi karar açıklandığı belirtilen raporda, ‘Peki, mevcut koşullar altında, sorunlu ekonomik birimlere destek vermemeli miyiz? Bu yönde, Mart sonundaki seçime yönelik olarak atılan adımlar, meseleyi yalnızca daha akut hâle mi getirir?' sorularına yer verildi. Mega projelerdeki döviz yükümlülükleri ve şirketlere verilen dövizli garantilerin açıkça bilinmemesi nedeniyle bütçe imkânlarının doğru tahlil edilemeyeceği belirtilen raporda, “Kamunun bugün kısa vadeli ekonomik canlanma için vereceği desteğin amaçlananın tam tersine ekonomide olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali de olabilir” uyarısı yapıldı.


TEPAV'ın hazırladığı raporda, Türkiye'nin kamu borç stokunun milli gelire oranını 2002-2018 arası % 80'lerden % 30'lara indirmiş olmasının ilk bakışta bütçede harcama imkânları olduğu izlenimi verdiğini, ancak özellikle Yap-İşlet-Devlet yükümlülüklerinin bütçe açıklarını ne kadar artıracağı ile kur krizinden olumsuz etkilenen banka ve şirketleri rahatlatma desteklerin malî boyutunun bilinmemesi nedeniyle, bütçedeki ilâve harcama imkânlarının net görülemediği belirtildi. Raporda, “İmkânlar daralırken, atılan disiplinsiz maliye politikası adımları, ülke ile ilgili risk algılamasını olumsuz etkileyerek, iktisadî açıdan daraltıcı sonuçlar türetebiliyor. Yine de Türkiye için ekonomik daralmanın şiddetini azaltmak ve büyümeyi destekleme imkânı teknik olarak hâlâ var” denildi. TEPAV'ın raporunda, ekonomiyi yeniden çalışabilir hâle getirmenin başka bir yolu olmaması hâlinde ekonomiyi canlandırmak için bütçe kaynaklarının harcanabileceği belirtildi. Raporda, ancak bunun için öncelikle gerçekten bir kaynağın olması ve bunun ‘çarçur edici işlere' kullanılmaması gerektiği ifade edildi. Raporda, “Yoksa bütçe harcamalarını artırarak bütçe dengesini bozacak her adım geri tepmeye mahkûm olur” uyarısı yapıldı.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve yazı