Misafir Yazılar

Misafir Yazılar

Misafirin Sözü
misafir@kamudannethaber.com

Abdullah Bin Zayed Satılmışına Cevap: "Surre Alayları"

24 Aralık 2017 - 10:03

 

/images/25659433_1761480360825040_2704496664640247207_n(1).jpg

/images/25659710_1761480237491719_607675166913010927_n.jpg

/images/25994563_1761480304158379_4601952748861604869_n(1).jpg
Abdullah Bin Zayed "Türkler'in atalarının kendi atalarını soyduğunu"söylemesine bir cevap niteliğinde:

SÜRRE ALAYLARI

Sürre,Arapçada para kesesi demektir.

Osmanlı padişahları Harameyn'in hizmetçileri ünvanını Hicaz bölgesini topraklarına katınca almışlar ve bölgeye nasıl faydalı işler yapabiliriz diye düşünmüşlerdir.Bölgeye Sürre Alaylarıyla çok güzel yardımlar yapmışlardır....

Kutsal olan Hicaz ve Kudüs çevresi bu konuda daha özel bir yere sahipti.

Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar süren bu gelenek her sene hac mevsiminden önce Mekke ve Medine halkının ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen para ve hediyelerden oluşmaktaydı.

Dağıtılan bu yardımlar Arapların Türklere sevgi minnet duymalarını sağlamış,İslam toplumunun kaynaşmasında etkili olmuştur.

İlk defa bu alayın Çelebi Mehmet(1413-1421)döneminde gönderildiği sanılmaktadır.Yıldırım Bayezit'in Mekke ve Medine halkı için 80000 altın gönderdiği bilinmektedir.

Osmanlılar'da Sürre Alayının yola çıkması sebebiyle özel bir tören düzenlenirdi.

Sürre Alayı Mekke'ye vardığında Mina mevkiinde padişahın mektubu Mekke Emiri tarafından okunur,Sürre torbaları içindeki paralar defterde yazıldığı şekilde dağıtılırdı.Haccın bitiminden sonra Sürre Emini,Mekke Emiri'nin padişaha cevap olarak yazdığı mektubu ve hediyeleri alır İstanbul'a dönerdi.

Tanzimat'a kadar Üsküdar'dan hareket eden alay,1839 tanzimattan sonra Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarından yola çıkardı.2. Abdülhamit döneminde Hicaz demiryolunun açılmasıyla Haydarpaşa'dan demiryolu ile gönderilmeye başlandı.

Sürre alayı en son 1916'da Medine'ye,1917,1918 yıllarında ise ancak Şam'a kadar gidebilmiştir.Bu gelenek 1918 yılında sona ermiştir.

Şevket Sezer

Emekli Tarih Öğretmeni

Mekke ve Medine'de yardıma muhtaç insan çokluğu ayrıca peygamberimizin soyundan gelen SEYYİD ve ŞERİFLER'in bulunması da Sürre göndermenin önemli bir sebebidir.

Şevket Sezer

Emekli Tarih Öğretmeni