Şerife Güven

Şerife Güven

Asena'nın yüreğinden
güvenşerife@kamudannethaber.com

Bozkurt Hürriyetin Sembolüdür

18 Ağustos 2019 - 15:11

Bugün sizlere bozkurttan bahsetmek istiyorum.. Biz milletimizi anlatırken,söze başlarken kurt soylu milletim ,deriz . Her milletin hayvandan bir sembolü vardır.. Almanyanın kartal,Çin"in ejderha ,Rusyanın ayı gibi . Bizim de Bozkurttur..

Milletler eski çağlarda tabiatın içinde olduklarından hayvanları gözleyip ,karekter özelliklerini iyi tanımıştır..

Türkler'in bozkurdu sembol olarak seçmeleri tesadüfü değildir..Gözlem yapmışlar, incelemişler, kurt başlı sancak altında vuruşmuşlar,kurt gibi düşmana saldırmışlar, kurt gibi uluyarak, yağıydı bertaraf etmişlerdir.. Kurtların başı, birlği savunana bozkurt denir,bir sürüye saldırılacaginda liderdir,komut verir,kendilerince plan yapar.. Ay şeklinde yayılır, o şekilde saldırır, kıskaç altına alır, düşmana son darbeyi indirir,o şekilde de geriye çekilirler. Bunu idare eden kurttur, bozkurt... Bu döğüş taktığını Türklerde uygulamış, başarılı olmuşlardır. Buna hilal veya bozkır taktiği denir..

Malazgirt,Mohaç, Çaldıran vs hep böyle kazanılmıştır . Destanlarımız, efsanelerimizde de bozkurt geçer.. Ergenekon Destanınızda ışığın içinden çıkan bozkurt Türklere yol göstermiş, eski yurtlarına kavuşturmuştur . Yine savaşta ailesi öldürülen kağan çocuğunu kaçıran bozkurt ,onu emdirmiş, geliştirmiş , öcünü almasını sağlamıştır....

Kurt Türklerin vefalı hayranıdır... Gelelim kurdun diğer özelliklerine; Kurt hürriyetin temsilcisidir.Kurtlar sirk hayvanı olamaz,esir edilemez..Esir edilse kafasını taşa veya sert bir şeye vura vura öldürür.. Evdeşi ölünce yalnız yaşar, başka bir kurtla erkek,veya dişi birlikte yaşamaz..Bu da Türk aile yapısına uygundur.. Yine bir özelliği, kindar olması,kinini unutmaması, öcünü almasıdır.. Bu özelliğini Cengiz Aytmatovu. DIşī Kurdun Rüyaları "kitabımdan okuyabilirsiniz.. Kitabta bir aile kurdun yavrusunu alır,kurt bunların peşine düşer, karlı, yağmurlu gecelerde uluyarak rahatsız eder..Aile çok korkar evini terkeder,başka bir şehre giderler. Kurt orayı da bulur .Fırsatını bulunca bir anlık gaflete düşen ailenin küçük çocuğunu kaçırır.. Sonunu merak eden,kitabı okur,arkadaşlar.. Yani kinini unutmaz ve tahsil eder.. En önemli özelliğinden biri de ,yaralandığında yarasını kimseye göstermemesidir. Âdeta inzivaya çekilir, herşeyden elini eteğini çeker, Dağlar, onun meskeni olurmuş..

Kurt ağır yaralandığında dağların zirvesine çıkar ,kimseye görünmezmiş..Kendi hemcinsleri de buna dahil..Kimseden yardım istemez,inleye inleye yarasını tımar eder,edemezse ölürmüş.. Kimsenin merhametine ,yardımına sığınmazmış.. Ne asil bir davranış.. Atsız Ata da bunu ifade ediyor..Sanki Izdırap çek inleme ,Ses çıkarmadan aşın, Bir damlacık aksada bir acizdir,gözyaşının Yarı yolda ölse de en yürekten yoldaşın, Tek başına dileğe doğru at salmalısın. Onun için, Milletimiz kurt soyludur,ülkücüler Bozkurttur.. Kurtluğun özelliğini yüreğinde hissetmelidir..

Bundan dolayı dostlar, bozkurt yapmayı seviyorum, Tüm düşmanlara,baskılara karşı yiğitçe, mertçe başkaldırış, gibi geliyor bana... Hele şu durumda ,asimile olmamak,safını belli etmek ,ıstırabımızı göstermemek adına BOZKURT YAPIYORUM,YAPALIM DİYORUMM.. Tanrı Türkü Korusun ve Yüceltsin diyorummm..