Ali Kemal Gül

Ali Kemal Gül

Bakış
gülalikemal@kamudannethaber.com

Kutlama

11 Eylül 2020 - 02:222020-21 eğitim-öğretim yılına girmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılının geleceğimizin umudu olan yavrularımıza, her kademeden öğrencimize, değerli öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlar getirmesi dileğiyle evlatlarımıza, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir dönem geçirmelerini; ülkemizin, milletimizin ve bütün insanlığın faydasına kullanacakları bilgi, beceri ve tecrübeyle donanmalarını görmek; yaşamak, Türk Milleti adına; ülkemin parlak geleceği adına, geleceğimizin vizyonlu ellerde olması adına Atatürkçü/ Milliyetçi Türk vatandaşını mutlu eder; sevindirir; güvenimizi arttırır.

*

Sahabeden olup birçok defa haksızlığa uğramış, çocukları katledilmiş Hz. Peygamberin Amcasının oğlu ve damadı Hz. Ali; aynı zamanda peygamberin methiyesine mazhar olmuş devrinin ilim insanıdır. Ne yazık ki çocuklarından önce kendisi de katledilmiştir.

Rivayet edilir ki on kişi gelir Hz. Ali ‘ye sırayla sorarlar;

İlim mi üstündür, Dünya Malı mı?

Hazreti Ali (ra) efendimiz birinciye;

“-İlim üstündür; çünkü ilim peygamberlerin mirasıdır, dünya malı ise

Firavunların mirasıdır.”

İkinciye;

“-İlim üstündür; çünkü ilim dağıttıkça artar, dünya malı ise dağıttıkça azalır.“

Üçüncüye;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sizi korur, dünya malını ise siz korumak zorundasınız.”

Dördüncüsüne;

“-İlim üstündür; çünkü ilim seninle mezara girer, dünya malı ise seni bırakır 

Kabre girmez.”

Beşincisine;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sahibini seven çok olur, dünya malına sahip olan ise

Kıskanılır ve düşmanı çok olur.”

Altıncısına;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri onurla azametle anılır, dünya malına sahip olanlar ise cimrilikle suçlanır.“

Yedincisine;

“-İlim üstündür; çünkü ilim eskimez, yıpranmaz, bozulmaz, dünya malı ise,

Eskir, yıpranır ve bozulur.“

Sekizincisine;

“-İlim üstündür; çünkü ilim kalbi nurlandırır, yumuşatır; dünya malı ise kalbi katılaştırır.”

Dokuzuncusuna;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri kıyamet günü şefaat ederken, dünya malına sahip olanlar hesap verecekler.”

Onuncusuna;

“-İlim üstündür; çünkü ilim sahipleri mütevazı alçak gönüllü olur, dünya malına sahip olanlar ise enaniyetine düşkün gururlu olurlar.”

Cevaplarını vermiş.

*

Dünyayı yaşanır kılan; insanlığı aydınlatarak önünü açmış; rehber olmuş insan onurunu öne çıkaran; gelmiş/ geçmiş bütün münevverlere selam olsun, ruhları şad mekânları cennet olsun.