Dr.Sakin ÖNER

Dr.Sakin ÖNER

Eğitimin Bilgesi Gözüyle
önersakin@kamudannethaber.com

Dostum Namık Özer Erdoğan Beyin "Düşünce Gücü" Şiir Kitabı Üzerine

17 Haziran 2020 - 02:14

 


Bir sanat eserini değerlendirirken öncelikle eser sahibini yakından tanımakta yarar vardır. Çünkü her eser, onu üreten kişinin hayatından, yaşadıklarından, içinde bulunduğu sosyal çevreden, eğitiminden, okuduklarından, kültüründen, duygu ve düşünce dünyasından izler taşır. Her eser, yazarının dünyasından bir kesittir. “Düşünce Gücü” isimli şiir kitabını değerlendirmeye başlamadan önce, Namık Özer Erdoğan’ı tanıtmaya çalışalım.

Değerli eğitimci, yönetici, şair, yazar ve çevirmen Namık Özer Erdoğan kırk beş yıllık yakın bir dostumdur. Kendisini 1975 yılında Denizli Lisesi’nden İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’ne Müdür yardımcısı olarak atandığımda tanıdım. O da aynı okulda Müdür Başyardımcısı olarak görev yapıyordu. Mevzuata hakim, çok çalışkan, cesur ve kararlı bir eğitim yöneticisiydi. Aynı zamanda branşında yetkin bir eğitimciydi. Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümünü bitirdikten sonra Fransa’da Poitiers Üniversitesinde Fransızca Öğretmenliği alanında eğitim almıştı.

Okulumuzun başında deneyimli ve başarılı bir yönetici olan Yüksel Turhal isminde bir müdürümüz vardı. Yönetici kadromuz da çok değerli genç ve idealist arkadaşlardan oluşuyordu.. O yıllar, ülkede sol-sağ kavgası diye isimlendirilen anarşinin en yoğun yaşandığı, her gün beşer onar vatandaşın öldürüldüğü yıllardı. Eğitim Enstitüleri anarşik olayların en çok yaşandığı eğitim kurumlarıydı. Bunlar içinde bizim okul da en önde geliyordu. Namık Özer Erdoğan saat sekizden saat yirmi dörde kadar devam eden mesaisinden sonra evine gider, gece de Milliyet Yayınlarına Fransızca hikaye ve roman tercümeleri yapardı. Yayımlanmış beş çevirisi bulunmaktadır.

Her gün boykotlarla sağlıklı eğitimin yapılamadığı okulda bir yıl gibi kısa bir sürede sağlıklı bir eğitim ortamına geçilmesinde Erdoğan’ın büyük rolü vardır. Yüksel Turhal, 1976 yazında kendi isteğiyle müdürlükten ayrılınca, Erdoğan müdür, ben de müdür başyardımcısı oldum. Binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Erdoğan, 1978 yılından sonra o günün siyasi şartları sebebiyle çok sevdiği mesleğinden ayrılarak özel sektörde görev aldı. Sırasıyla Oyak Renault T.A.Ş.’nde çevirmen, Deniz Nakliyatı T.A.Ş.’nde Eğitim Daire Başkanı, Birleşmiş Milletler İstanbul Ulaştırma Eğitim Merkezi Müdürü, Birleşmiş Milletler Cenevre Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaşım Komitesi T.C. Ulaştırma Bakanlığı Delegesi olarak görev yaptı. Fransızca dışında İngilizce ve Arapça da bilen Erdoğan, Birleşmiş Milletlere sunulan İngilizce Karayolu, Denizyolu, Demiryolu ve İç Su Yolu Eğitim Programlarını hazırladı.

Namık Özer Erdoğan’ın, bu renkli ve yoğun çalışma hayatı dışında bir de zengin bir sanat hayatı vardır. Türk musikisinin tambur, ud ve kanun gibi önemli enstrümanlarını çalması ve musiki eserlerini icra etmesinin yanı sıra şiirle de uğraşmaktadır. Uzun yıllardır yazmakta olduğu şiirlerinin bir bölümünü 2020 yılında “Düşünce Gücü” adıyla yayımladı. İrfan Yayıncılık tarafından yayımlanan 272 sayfalık bu kitapta Erdoğan’ın 7 bölümde 226 şiiri yer alıyor.

(devam edecek)