Kadriye Demirel(TES Ant.2 Nolu Şube Bşk. Yrd.)

Kadriye Demirel(TES Ant.2 Nolu Şube Bşk. Yrd.)

Güçlü Türkiye için
demirelkadriye@kamudannethaber.com

Anne- baba eğitimi "devlet politikası" olmalıdır..

08 Ocak 2019 - 22:17

      

Her geçen gün kendi doğrularımıza daha çok inanır olduk..Ve derken kendi doğrularımızın  kontrolüne girdik. Her şeyi bilen..öğrenmeye ihtiyaç duymayan..doğruları söyleyenlere kulak tıkayan..ya da..onu sindiren bir toplum olduk. Bunu çocuk yetiştirirken de yaptık. En acısı da bu sanırım. Bu tutumumuz; çocuklarımızın…gençlerimizin ellerimizden uçup gitmesine sebep oluyor..Kontrolsüz çocuklar..kontrolsüz gençler..ve sonuçta kontrolsüz..amaçsız nesiller…

Ve en büyük sorun da…bu kontrolsüz çocukları..kontrolsüz  gençleri okullarda kontrol altında tutabilmek. Ne yazık ki bu kontrolsüz nesli eğitmek, olumsuz davranışlarını değiştirmek; herşeyi bilen.. müdahaleci ebeveynlerin engeline takıldığı için daha da imkansızlaşmaktadır. Büyükleri karşısında küçük olmayı unutup; saygı kurallarını hiçe sayan, yine küçükleri karşısında; büyük olmayı unutup, sevgiyi esirgeyen bir nesille karşı karşıyayız.

İşte eğitimde yaşadığımız en büyük sorun da  asıl bu. BEN duygusu ile yetiştirilmiş, BİZ olmayı unutmuş..istekleri hep gerçekleştirilmeye çalışılmış..karşılaştığı sorunlarla yüzleştirilmemiş…ve çözüm üretmesine gerek kalmamış..ebeveyni tarafından onun adına her şeyi düşünülmüş..planlanmış… bir yandan şimarık..ama aslında… aciz bir bir durunda…zavallı bir nesil…

İşte bu nesli kurtarmalıyız…Nasıl mı?  Anne-Babalara  eğitim vererek elbette..Etkili anne baba nasıl olunur..Çocuk  nasıl yetiştirilir…Çocuk nasıl sosyalleşir..Çocukla doğru iletişim nasıl  kurulur..Sorumluluk nasıl kazandırılır…vb. daha bir çok konuda..  Çocuk yetiştirme yöntemleri hakkında eğitim verilerek, anne-babalar bilgilendirilmelidir. Anne-Baba eğitimi bir devlet politikası haline gelmelidir.

Nasıl ki…insanların  bir trafik canavarı olmaması için, trafik kurallarını öğrenmesi ve otomobil kullanma becerisini kazanması gerekiyorsa…çocukların da bilinçsizce  yetiştirilip harcanmaması için; Anne-babalara da..bilinçli anne-baba olma eğitimi bir gerekliliktir.

Okul çağı gelene kadar; doğru yetiştirilmiş, yaşına göre temel becerileri kazanmış, toplumsal değerlerle tanışmış bir nesil… anne –baba eğitimini üstlenmiş bir devlet politikası ile mümkündür.

Annne-babalar, çocuk yetiştirme konusunda uzmanlarca bilgilendirilmedikleri sürece, eğitimdeki sorunların da çözülmesi mümkün değildir.

Çünkü…görevi eğitim ve öğretim olan eğitimcilerin, yanlış tutum içindeki bu ebeveynler tarafından önü kesilmekte,  hatta bu ebeveynlerce sözel ve fiziksel şiddete maruz  kaldıkları görülmektedir. Okulda öğrencisi ya da velisi tarafından şiddet gören öğretmen haberleri  ne yazık ki sık sık gündeme  gelmektedir.

Ancak burada ihmal edilen…  şiddete maruz bırakılarak; küstürülen, susturulan öğretmen değildir. Milletin yok edilen geleceğidir.

Unutulmamalıdır ki…Umut dolu geleceğe güçlü adımlarla yürüyen  bir toplum; iyi yetişmiş anne-babaların,  doğru yetiştirilmiş çocuklarına… mesleğini severek yapan, mutlu öğretmenlerin dokunuşlarıyla  mümkündür.

Kadriye Demirel-Eğitimci