Kadriye Demirel(TES Ant.2 Nolu Şube Bşk. Yrd.)

Kadriye Demirel(TES Ant.2 Nolu Şube Bşk. Yrd.)

Güçlü Türkiye için
demirelkadriye@kamudannethaber.com

Bütçe, eğitimin gereklerine göre düzenlenmelidir

18 Aralık 2020 - 10:13

 

Atatürk, ülkemizin kalkınması için eğitim alanında yeniliklerin yapılmasını zorunlu görmüştür. Bu nedenle Kurtuluş Savaşı sırasında bile Maarif Vekâleti’ne (Eğitim Bakanlığı) o günün şartları içerisinde oldukça büyük bir bütçe ayırmıştır. 

Çünkü, Atatürk, milletlerin geri kalmasının önemli nedeni olarak eğitimdeki başarısızlığı görmüştür.     

Ne yazık ki AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI Sayın Zehra Zümrüt Selçuk "Bütçe imkanları dahilinde öğretmen ataması yapılacaktır" sözleriyle Kurtuluş Savaşı yıllarında bile eğitim alanında  yapılmayan tasarrufu  günümüzde dile getirmiştir. Umarım bu açıklama söylemde kalır hayata geçirilmez. Çünkü bütçe planlamasında eğitimde tasarruf yoluna gidilmesi, eğitimin ihmali anlamına gelir.  Eğitimin ihmali de bilimde,teknolojide,sanatta sağlıkta,savunmada kısacası hayatın her safhasında geri kalmak demektir. 

O halde ülkede eğitim  planlaması bütçeye göre değil, bütçe eğitimin gereklerine göre ayarlanmalıdır. Eğitimin olmazsa olmazı olan öğretmen ihtiyacının giderilmesi için bütçeden gereken pay ayrılmalı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda öğretmen ataması yapılmalıdır. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı başlamadan en az 60 bin  öğretmen ataması gerçekleştirilmelidir.

Devletin bekası, milletin istikbali için eğitim her zaman önceliğimiz olmalıdır.