Kadriye Demirel(TES Ant.2 Nolu Şube Bşk. Yrd.)

Kadriye Demirel(TES Ant.2 Nolu Şube Bşk. Yrd.)

Güçlü Türkiye için
demirelkadriye@kamudannethaber.com

Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a Açık Mektup

05 Mart 2019 - 08:49 28 Şubat günü, İlk  Defa ve Yeniden Yönetici Atama takvimi yayınlandı. Ne yazık eğitim camiasında  derin bir hayal kırıklığı yarattı.  Oysa, öncelikle yıllardır dillendirdiğimiz  “Eğitimci bir bakan istiyoruz” beklentimize karşılık,  bir  eğitimci , daha da ötesi  bilim adamı kimliği olan bir bakana kavuşmuştuk.  Bakanımızın  her söylemiyle   heyecanlanmış, her gün sınıflara daha bir koşar adımla girmiştik. Yine büyük bir heyecanla açıklanan 2023 Eğitim Vizyonunda  liyakat ve kariyer ifadeleri a yer almıştı bolca. Okul yöneticileri objektif bir sınavla  atanacaktı. Umut verici ve sevindirici gelişmelerdi.  Deyim yerinde ise  Amerika’yı  yeniden Keşfettik. 

Ancak yayınlanan yönetici atama  yönetmeliği  ve sınav takvimi, ilan edilen 2023 Eğitim Vizyonu  ile örtüşmemektedir. Umutları kırmıştır. Beklentileri karşılamamaktadır.

Eğitim camiası liyakat gözardı edilerek yapılan yönetici atamalarından rahatsızdır. Bilinen o ki mülakatla yapılan yönetici atamasına tüm eğitim camiası karşıdır. Eğitimciler objektif bir sınavla okulların yönetiminin işin ehillerine emanet edilmesi konusunda hem fikirdir. Yalnızca yeni görevlendirilecek okul yöneticileri değil, mevcut yöneticiler de “2023 Eğitim Vizyonu’   hedeflerine ulaşabilmek  için sınavdan geçmelidir. Zaten liyakat sahibi olanlar bu sınavda da başarılı olacaktır.

Ayrıca,  2014  yılında  yöneticilerin tümünün görevlerine son verilerek, mülakat sistemi ile yönetici atamasıyla başlayan hatanın,  yeni atamalarda da devam etmesinden kamu vicdanı tedirgindir.

2018 verilerine göre;

OKUL MÜDÜRÜ SENDİKAL DAĞILIMI

MEB’de görev yapan Okul müdürü sayısı 29.050 kişidir ...

EĞİTİMBİRSEN’E üye olan Okul müdürü sayısı ; 21.482 kişidir .

TÜRKEĞİTİMSEN’E üye olan Okul müdürü sayısı ; 2.634 kişidir .

EĞİTİMSEN’E üye olan Okul müdürü sayısı ; 822 kişidir .

Eğitim - İş : 235

Anadolu Eğitimsen ; 7

Eksen : 12

Özgür Eğitimsen : 22

Metesen : 12

Sendikalı olmayan Okul müdürü sayısı ise 3.802 kişidir ...

MÜDÜR BAŞYARDIMCILARININ SENDİKAL DAĞILIMI İSE ŞU ŞEKİLDEDİR

Toplam 2.442 müdür başyardımcısı görev yapmaktadır .

Eğitimbirsen : 1.651 üye

Türkeğitimsen : 265 üye

Eğitimsen : 69 üye

Eğitim- İş : 24 üye

Diğer sendikalar : 7 üye

Sendikalı olmayan müdür başyardımcısı sayısı ise 426 kişidir .

MÜDÜR YARDIMCILARININ SENDİKAL DAĞILIMI İSE ŞU ŞEKİLDEDİR

MEB’de görev yapan toplam müdür Yardımcısı sayısı 49.571 kişidir .

Eğitimbirsen : 31.446 üye

Türkeğitimsen : 5.830 üye

Eğitimsen : 1.776 üye

Eğitim - İş : 691 üye

AES : 37 üye

Eksen : 31 üye

Özgür Eğitimsen : 44 üye

Diğer sendikalar : 60 üye

Sendikalı olmayan müdür Yardımcısı 8.656 kişidir ...

MEB’DE GÖREV YAPAn YÖNETİCİ SAYISI TOPLAMI 81.063 KİŞİDİR...

Bu yöneticilerden ;

Eğitimbirsen 54.579 üyeye sahiptir .

Türkeğitimsen 8.729 üyeye sahiptir .

Eğitimsen 2.667 üyeye sahiptir .

Eğitim İş 950 üyeye sahiptir .

Sendikalı olmayan yönetici sayısı ise 13.884 kişidir .

Bu tablo akıllara zarardır.  Bu dağılımın hiçbir olasılık hesabıyla uyuşmayacağını, tüm geçerli ve güvenilir hesaplamaları  alt üst edeceğini  bir bilim adamı olarak Sayın bakanımız Ziya Selçuk’ da taktir eder .

Sayın bakanımız, eğer MEB’ de değişim yapmak istiyorsa;  DEĞİŞİME, liderlerin değişimi ile başlayarak önce bu tabloyu adil bir düzen üstüne oturtmalı, kamu vicdanını rahatlatarak başlamalıdır. Aksi taktirde değişim , söylemden öteye gidemez.

Sayın bakanımızın yapacağı bu değişim,  okullarda iş barışını sağlayacak, ötekileştirmenin, kutuplaşmanın önünü kesecektir. Liyakatle göreve gelen okul yöneticisinin itibarı artacaktır. Nitekim ne öğretmen ne de yöneticinin kendisi mülakatın geçerli ve güvenilir bir ölçme olmadığını çok iyi bilmektedir. Bu durumda    eğitimin temel ilkesiyle de zaten çelişmektedir.

Eğitimde kaliteyi yakalamak, 2023 Eğitim Vizyonu’ nu hayata geçirebilmek  için  vizyon sahibi yöneticilere ihtiyaç vardır. Ülkemizin    ve   milletimizin geleceği; milli bir eğitim sisteminin oluşturulması ve bu eğitim sistemini en iyi şekilde icra edecek liyakat sahibi yönetici  ve ekip ruhu ile hareket ederek kendini de sürekli yenileyen eğitimcilerle mümkündür. İşte bu ekip ruhu sağlanmadığı sürece eğitimde kalite yakalanamaz. Yönetici atamalarının sınav esas alınarak tüm yöneticileri kapsaması ve görevlendirme işlemlerinin de bu doğrultuda yapılması okullardaki ekip ruhunu da oluşturacaktır.

Sayın Bakanımız, eğitimde çağ atlamak, kendi sözüyle “Eğitimde kıyameti koparmak” istiyorsa okulların yönetimini bir zümreye değil , ehillerine emanet etmelidir. 

Taşra Teşkilatları  da tüm eğitim camiasını kucaklamalıdır. Çünkü teşkilatlar eğitim sistemimizin temelidir. 

Bakanımız tüm eğitim camiasının sesine kulak vermeli, öğretmenler odasının kapısını dinlemelidir. O odalarda eğitimin asıl kahramanları öğretmenler var. Öğretmenler mutsuz. Öğretmenler var olan düzenden rahatsız. Öğretmenleri  mutlu etmeyen hiçbir sistem başarılı olamaz. Hiçbir Vizyon hayata geçemez. Öğretmenlerle yeni bir vizyona yolculuk etmek isteniyorsa, inandırmak lazım. Güven kazanmak lazım.

Biz öğretmenler ülkemizi ve çocuklarımız seviyoruz.  Atatürk’ ün çizdiği ilke ve inkılaplar doğrultusunda iyi bir insan, iyi bir vatandaş  için,   daha güçlü bir Türkiye için eğitimin en büyük sorunu olan yönetici atamalarında liyakat istiyoruz.            

Sayın bakanımız Ziya Selçuk’ tan, eğitimde hedeflenen başarıyı yakalamak için yönetici atamalarında  soruna çözüm üretecek biçimde, mevcut müdürleri de kapsayacak,  mülakat değil de liyakat temeli  üzerine oturtulmuş  nitelikli ve objektif  bir seçme yöntemi ile eğitim camiasına huzur getirecek, kurumlarda güveni yeniden inşaa edecek,  iş barışı  sağlayacak düzenleme bekliyoruz.

2023 Eğitim Vizyonu’nun hayata geçmesi için  Vizyon sahibi yöneticiler istiyoruz.