Kadriye Demirel(TES Ant.2 Nolu Şube Bşk. Yrd.)

Kadriye Demirel(TES Ant.2 Nolu Şube Bşk. Yrd.)

Güçlü Türkiye için
demirelkadriye@kamudannethaber.com

Uzman Öğretmenlik

07 Şubat 2021 - 00:12MEB'İN TEMEL İLKELERİNE NE OLDU?  

MEB’e soruyoruz!

MEB, GENELLİK ilkesini unuttu mu?

MEB, EŞİTLİK ilkesini unuttu mu?

MEB,GEÇERLİK ilkesini unuttu mu?

MEB,GÜVENİRLİK ilkesini unuttu mu?

MEB, TARAFSIZLIK ilkesini unuttu mu?

MEB, AÇIKLIK ilkesini unuttu mu?

MEB, FIRSAT EŞİTLİĞİ ilkesini unuttu mu?

MEB, UZMAN ÖĞRETMENLİK uygulamasını unuttu mu?

 Neden mi soruyoruz; çünkü MEB, 2005 yılında  yayınladığı;  “Millî Eğitim Bakanlığından:

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî  Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

Temel ilkeler

Madde 5 — Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmede;

a) Öğretmenlerin meslekî bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi,

b) İmkân ve fırsat eşitliği sağlanması,

c) Genellik, eşitlik, geçerlik, güvenirlik, tarafsızlık ve açıklık ölçütlerine uyulması

temel ilkedir.”  İfadelerine yer verdiği Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yöneltmeliğinde bu temel ilkeleri belirtmiş ve Uzman Öğretmenlik uygulamasını hayata geçirmiştir. Ancak Uzman Öğretmenlik imkanı aradan 16 yıl geçmesine rağmen bir daha  hiç bir öğretmene verilmemiştir. Fırsat eşitsizliği, hak kaybı yaratmıştır.16 yıldır aynı işi yapan öğretmenler ne yazık ki aynı haklardan faydalanamamıştır. Eşitsizlik ve adaletsizlik söz konusudur.. 

    O halde yönetmelik gereği MEB, yukarıdaki temel ilkeler ışığında gerekli düzenlemeler yaparak Uzman Öğretmenlik uygulamasında ortaya çıkan adaletsizliği gidermelidir. 

Genellik, eşitlik, güvenirlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesi bunu gerektirir. Şu an MEB bünyesinde çalışan 1 Milyonu aşkın öğretmenden yaklaşık 83 Bin Uzman Öğretmen  hakkından faydalanmaktadır. 83 Bin  haricindeki  öğretmenler; MEB’in eşitlik, genellik, geçerlik, tarafsızlık ve açıklık ilkesinden mağdur haldedir. MEB’den istediğimiz bu mağduriyetin giderilmesidir.