Köksal Cengiz

Köksal Cengiz

Hakça Söz
niyazkar@gmail.com

Neyine güvenem yalan dünyanın

10 Aralık 2020 - 00:49Birisi bitmeden öteki başlar,

Neyine güvenem yalan dünyanın?

Gam, çile, mihnetler ruhumu haşlar,

Neyine güvenem yalan dünyanın?

Rabb'im azap etmez mâsum insana,

Her bela, ya nefsim ya kuldan bana.

Hileler karışmış her imtihana,

Neyine güvenem yalan dünyanın?

Sevgileri sahte, sevdası yalan,

Gördün m gönlünce tam murat alan?

Hani atan, deden kim burda kalan?

Neyine güvenem yalan dünyanın?

Cüceler yücede tutmuş bir mekân,

Yandaşa verilmiş her türlü imkân,

Türk-İslam âlemi gözyaşı ve kan…

Neyine güvenem yalan dünyanın?

Hakk'ı hakikati şimdi kim dinler?

Yalancıya kanıvermiş yüz binler. 

Güçlünün altında zayıflar inler,

Neyine güvenem yalan dünyanın?

Gülistan perişan hazan vuralı,

Bülbül daha dertli, güller yaralı,

Kayıp ettik gönüldeki maralı,

Neyine güvenem yalan dünyanın?

Arsızlar kolayca gelmez îmâna,

Neler kurban ettik geçen zamana,

Rabb'im düşürmesin hâlden yamana,

Neyine güvenem yalan dünyanın?

Sakın vefa umma fâni hayattan,

Ecel vazgeçirir en leziz tattan,

Niyazkâr umar ki geçe Sırat'tan,

Neyine güvenem yalan dünyanın?

                                  (Niyazkar)