Köksal Cengiz

Köksal Cengiz

Hakça Söz
niyazkar@gmail.com

Ümmetinden Sayar mısın Ey Nebi?

23 Mart 2020 - 00:18

 


Nefsi ile cenk eden bu Kıtmir’i…

Ümmetinden sayar mısın ey Nebi?

Tövbe ile temizlense her kiri,

Ümmetinden sayar mısın ey Nebi?


Ömür kısa kaybedecek zaman yok!

Amellerle kazanmaya güman yok!

Hele bir de kaybedersek aman yok!

Ümmetinden sayar mısın ey Nebi?

Akıllara zarar, iflasta ilim;

Mescid-i Haram’an Aksâ’ya gelim…

Burak ve Refrefe benzese hâlim;

Ümmetinden sayar mısın ey Nebi!

Mirac’ında kelam ettin yüzyüze…

Rabb’imden armağan getirdin bize.

Kefil olup namazda sözümüze;

Ümmetinden sayar mısın ey Nebi?

On sekiz bin âlemde en güzel Timsal!

Resûller içinde emsâlsiz misâl!

Sancağın altında eyleyip visâl;

Ümmetinden sayar mısın ey Nebi?

Kur’an ve Sünnet’ten şaşmayan olsak,

Haramın peşinde koşmayan olsak...

Her ölçüde haddi aşmayan olsak,

Ümmetinden sayar mısın ey Nebi?

Taltifinle Fatih oldu Mehmet Han!

Asırlarca huzur buldu şu cihan…

Milletin gönlüne dolunca Reyhan;

Ümmetinden sayar mısın ey Nebi?

Niyazkâr’ı mihman eyle Ravza’na,

Kat Mevlâ’nın hem de Sen’in rızana;

Ümit eder şefaatin kazana…

Ümmetinden sayar mısın ey Nebii?

                                   Niyazkâr