Köksal Cengiz

Köksal Cengiz

Hakça Söz
niyazkar@gmail.com

Bir Ölür Bin Doğarız

04 Eylül 2020 - 03:23Yıllardır süregeldi kahpe, kirli bir savaş,

Ne özümde hâl kaldı, ne de gözlerimde yaş.

Bölmek ister düşmanlar ülkemi yavaş yavaş;

Kederlenme kardeşim, bir ölür bin doğarız!

Yurduma yan bakanın, gözlerini oyarız!Bu millet mukaddesi paraya, pula satmaz,

Hasmına amansızdır, dindaşına kin tutmaz,

Mazlumun hamisidir; dul, yetimi ağlatmaz,

Kederlenme kardeşim bir ölür, bin doğarız!

Yurduma yan bakanın, gözlerini oyarız!Tarihlere sorup da, alsınlar cevabını,

İnancım teşkil eder hükmümün esbabını,

Mevlâ'mızdan bekleriz, cihadın sevabını,

Kederlenme kardeşim bir ölür, bin doğarız!

Yurduma yan bakanın, gözlerini oyarız!Resûl'ün Sünnet'ini düstur etsem hâlime,

Türk-İslam nizamını, âlem hazır talime,

Boynumuzun borcudur, hesap sormak zalime;

Kederlenme kardeşim bir ölür, bin doğarız!

Yurduma yan bakanın, gözlerini oyarız!Hakk'ın dâvâsı için, yine sefer eyleriz,

Rüzgârlarla yarışır, cenk türküsü söyleriz,

Söz konusu vatansa, gerisini neyleriz?

Kederlenme kardeşim bir ölür, bin doğarız!

Yurduma yan bakanın, gözlerini oyarız!Ümidini yitirme, gece güne gebedir,

Bizi sinsice yıkan, "tefrika", "debdebe"dir,

Niyazkâr'ım her şehit, manevi kitabedir,

Kederlenme kardeşim bir ölür, bin doğarız!

Yurduma yan bakanın gözlerini oyarız!Köksal CENGİZ(Niyazkâr )
Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, şunu diyen bir yazı '1071 tarihi, Türklerin Anadolu'ya ilk değil, son geliş tarihidir.! Anadolu Türklerin ebedi yurdudur.. Ve sonsuza kadar öyle kalacaktır!'


 
 


 


  •