Şerife Güven

Şerife Güven

Asena'nın yüreğinden
güvenşerife@kamudannethaber.com

Milli Dava nedir, Milli ülkü nedir?

22 Ağustos 2017 - 00:30

 

Yüce Rabbim, Kuran'ı Kerimde ben sizi kavim kavim yarattım. Birbirinizle anlaşasınız, konuşasınız buyurur. Yani milletlerin yaratılışı Rabbimim iradesiyle olmuştur.

Millet, dili, dini örfü adeti, geleneği aynı olan, aynı topraklar üzerinde yaşayan, bayrağı olan insan topluluğuna denir.

Tarih milletler mücadelesidir. Her millet diğer milleti geçip , süper güç olma, diğer milletleri idare etme safhasında olmuştur. Türk milleti tarih sahnesine çıktığı günden itibaren hep devlet olarak ortaya çıkmıştır. Toprağı, vatanı olan, büyük düzenli ordusu olan bir millettir. İdali İslamiyetten öncede vardı, İslamiyeti kabuliyle perçinlemiştir.

Nizami alem, İlahi Kelimetullah. Dünyaya nizam verme, adaleti sağlama. Allahın adını yüceltme. Bundada başarılı olmuştur Hunlarla Atila, Selçuklu imp, Osmanlı imp, bu idalleri hedefleri gerçekleşmiş. Daha ileriye gidilerek "kızıl elma" hedeflenmiştir.

Yavuz Sultan Selim bir savaşında askerlerinden kızıl elmaya doğru tabirini duymuş, anlam verememiş. Askeri çağırtmış nedir ağzınızdaki kızıl elma diye sormuş, Asker Devletlüm siz bizi nereye götürürseniz, neyi hedef gösterirseniz kızıl elma orasıdır, cevabını verir.

Demekki idaller, hedefler milletin içinde dile gelir, devlet adamları bunu uygulamaya geçirir.

Türk Milleti feraseti, sağ duyusu sağlam bir millettir. Rabbimin sevdiği, koruduğu bir millettir.

Yine Kuran'ı Kerimde bir ayette, Benim öyle bir milletim vardır ki ben onları severim, onlar beni.. Azıtan sapıtan kavimler üzerine onları gönderirim, (mealen) buyrulur. Bu kavmin Türk Milleti olduğu ifade edilir.

İşte milli davamız budur. Türk Milletini eski güçüne getirme, çağ atlatma. Milliyetçi Türkiyeyi kurma. Arkasından Turanı gerçekleştirme yani, Dış Türkleri birleştirme, NATO gibi pakt haline getirme. Arkasından Müslüman ülkeleri birlik haline getirme, Emperyalizmin sömürüsünden kurtarma.

Rahmetli Atatürk birinci aşamayı gerçekleştirmiş, Dış Türkler birgün hürriyetlerine kavuşacaklar, o güne hazır olun demiştir. Ama ondan sonra gelen liderler bu idale sahip çıkmamışlardır.

Müslüman ülkeler içinde, örnek olmuş, destek olmuş, İngiliz devletinin sömürüsünden kurtulmuşlar, ama onlarda bu idalizmi uzun süre götürememişlerdir. Şu anda Amarikan, Rus, İngilizin idaresi, sömürüsü altındadırlar. Hiç biri ilim, sanat , teknoloji olarak varlıkları yoktur. Tüketim toplumlarıdır.Gösteriş,şaşa,depdebe içinde yaşamaktadırlar.

Rahmetli Başbup Türk gençliğini emp, bölünmeye karşı teşkikatlandırmış , yol göstermiştir. Ülkücü gençlik Atatürk ideallerini, başbuğun doktriniyle birleştirip adına, "DAVA 'demiş. Dava çerçevesinde, Türk Milleti nasıl kalkınır, plan yapmış, yöntem geliştirmiştir.

Dokuz ışık, doktrini uygulamaya geçse, Ülkücüler kadrolarda olsaydı, şu anda Türkiye çağ atlamış, süper güç haline gelmişti. 80ihtilali ülkücüleri engellemek için yapılmıştır. Tüm yönetim idalist kadroyu içeriye alarak, emperyalis güçler hedefine ulaşmıştır.

Dava adamlığı enayilik gibi gösterilmiş. Türk Gençliğine cazcı, topcu, artist olması öğütlenmiş aman siyasetle uğraşmayın denmiştir.

Bu arada İslamiyet adı altında dine hizmet yaftasıyla guruplar oluşmuş. Cemaatler, Tarikatlar ipi İngilizin elinde olan dini guruplar boy göstermiştir.

Bugün görülmüştürki, Milletin kurtuluş tecetesi Milli düşünmekten geçmektedir.

 "Herşey Türke göre, Türk Tarafından, Türk gibi olmalıdır" . Bunun üzerine dava inşa edilmeli, öğrenci, gençlik yetiştirilmelidir.

Batı böyle gelişiyor, Japonya buna en güzel örnektir.

Geçmişin küllerini karıştırırsanız bu gelişmeyi göreceksiniz, Beyler. Yeterki görmeyi bilelim.