Şerife Güven

Şerife Güven

Asena'nın yüreğinden
güvenşerife@kamudannethaber.com

Tunceli'nin komünist başkanının yaptığını, yutalım mı?

24 Mayıs 2019 - 02:35Tunceli herşeyde olduğu gibi Atamızın emanetidir..Dersim olan Şehrin ismini, Atamız Tunceli olarak, değiştirmiştir.Sebebi Şeyh Sait İngilizlerin kandırmasıyla, İngiliz altınlarını, tüfeklerini, tabancalarını alarak aşiretini ayaklandırmıştır.. Pekçok suçsuz insanın kanını dökmüş, isyan etmiştir.Amacı Kürt  devleti kurmaktı.Tamda Musul, Kerkük üzerinde  batılı devletlerle müzakere yapılırken.

Atatürk ve komutanlar isyanı bastıracak mesayi harcarken, Musul, Kerkük elimizden çıkmıştır.Başta Şeyh Sait ve arkadaşları olmak üzere yargılanıp, asılmıştır.Şeyh Sait asılacağı zaman hatasını anlamış," İngilizler bizi kullandı" demiştir..

Atatürk bu kötü hadiseyi kapatmak için  Dersimi, Tunceli şeklinde değiştirmiştir...Şimdi Tunceli'ye Zinniyeti kominis olan bir zat, Belediye başkanı oldu..Bunun daha önceki icraatlarına bakarak sosyal medyada, tv lsrarla epeyce parlatıldı...Dürüst yönetimi, tarımdaki başarısı, öğrencilere burs vermesiyle hayli övüldü..

Bilerek yapıldı. Fikriyatından dolayı...

Türkiyeyi kirli bir siyaset yönetince, maalesef düşman bile dost diye lanse ediliyor.İsim değiştirme, TC leri kaldırmayı AKP hükümeti yaptı. Pekçok yer isimleri değişti, TC ler kaldırıldı. Bunları hep eleştirdik, yalnış olduğunu beyan ettik..

İhanet bir başlayınca ardı, arkası kesilmiyor... Atmacı kuşlar gibi saldırılıyor, nerenden bir parça et koparırım, misali...Mesele budur, olayları, tarihi iyi değerlendirirsek hadiselere doğru, tarafsız bir gözle bakabiliriz..Adamın fikrini şöyle bir bakalım.. Ülkücüler kominizmi, koministleri iyi tanır. Hani gözlerine bakınca ihaneti görürsün ya o biçim..Çünkü gençliğimiz bu ihanet çeteleriyle mücadele, savaşla geçmiştir..Komünizim fikir olarak, kapitalizme karşı olarak çıkmış, Yahudi Marksin ortaya koyduğu fikir sistemidir.Rusya'da. Çarlık rejimi yıkılarak  Stalin tarafından uygulanmaya çalışılmış, ama olmamıştır..Halkların özgürlüğü, işçi yönetimine, eşitlik ilkesine dayanır.Mal, mülk yok, Allah inancı yok.. Dahi hanımlar bile ortak... Aile yok... Çocukları devlet bakıyor.. İnsanlar devletin kölesi...Yani devlet sömürüsü...

Bu düşünceyle Rusya kaçan kominist yazar, şair (Başta Nazım Hikmet olmak üzere) yardımlarıyla, Türk Devletlerini Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan olmak üzere ele geçirdiler, sömürü haline getirdiler.Köleleştirdiler..Macar gençleri, Rus tanklarının altıda can verdi.

Aynı Rusya Çarlık dönemindeki ideallerini gerçekleltirmek üzere Sıcak ülkeleri ele geçirmek için faaliyetlere başladılar.Çiddi bir bütçe ayırarak Türk Milletinin içinde faaliyet göstermeye başladılar.Öğrenci, işçi, köylü halk arasında fikirlerini yaymaya başladılar. Tabii eşitlik, işçi yönetimi, halkların özgürlüğü cazip geliyordu.. Amarikaya kahrolsun diyorlar, Rusya, Çin gelince ses çıkmıyordu.Rusya'nın yönetimi mutluluk getirecekti , bir tür Esaret yaniii

Kahrolsun Türkiye, Yaşasın Rusya" sologonları duvarlarda boy gösteriyordu.Bunu gören milletin bağrından çıkan, Milliyetçi Gençlik mücadeleye başladı.. "Göze göz, dişe diş" şeklinde.. Çünkü okullarda okunamıyor, Fabrikalara girilemiyor, mahalleler kurtarılmış bölge  haline gelmişti..

Türk Bayrağı indiriliyor, yırtılıyor, üzerine basılıyor, Orak çekiç li Rus Bayrağı asılıyordu.Kominizim İhtilalle başa getirilen bir rejimdi, bunu yapmaya çalışıyorlardı. Anarşiden beslenen bir fikir sistemiydi...

O dönemde bazı liderlerde bilerek veya bilmeyerek bunlara destek olmuştur.Tehlike sezilememiştir.Özellikle doğuya gidilemiyor, ayak bastı parası alınıyordu.. Halk ayaklandırılıyor, silahlandırılıyordu.Orada yaşayan milli düşünen, Türk olan insanlarımız kaçıp, batıya geliyorlardı.Gençliğin içine ayrık otları atılmış, birbirine düşürülmüştü.

Bir taraf eşitlik, halkların özgürlüğü adı altında Türk Milletine, kendi milletinin değerlerine düşman, savaşıyor, yıkmak için...

Diğer taraf Ülkücüler biz hertürlü emperyalizme karşıyız...Komünizim Türk Milletini bilmek, parçalamak için içimize sokulan bir fikir sistemidir.Kanımız, canımız pahasına vatanımızı koruruz, diyorduk.Bu yolda pekçok kan aktı,canlar gitti...

Tabii ki emperyalist güçler ağızları sulanarak seyretti.Dönemin  yöneticileri aciz kaldı... Sıkıyönetim komutanları seyretti.Engelleye bilirlerdi de engellemediler.

Sonuç 12 Eylül, kara eylül geldi.Evren ve arkadaşları bir sağdan bir soldan diyerek testiyi kıranla, testiyi sağlam getireni bir tuttu..Civan gibi arkadaşlarımızı astı, suçsuzluğu daha sonra anlaşıldı.. (Diri canlarımızın)

Üzerimizden tank gibi geçtiler, ezdiler, ufaladılar, parçaladılar.Çünkü emperyalistler böyle istediler. Çünkü milli savunması güçlü olan milletleri sömüremezler.de ondan.Şöyle denecekti çok kan döküldü ama Türkeş'ide iktidara getirmedik...

Nereden nereye geldik... Ama maziye, tarihe bakmadan meseleyi açıklayamazdık.Şimdi bu başkan böyle bir fikrin adamı ne yaparsa yapsın, bu değişmez.. Türk Milletine, milli devlet ilkesine inanmaz... Atatürk' ü hiç sevmez, Halklara inanır. Doğuda bir Kürt devleti kurma hayali vardır.Niye fikrinin gereği...

Bugün PKK'da aynı düşüncededir.. Fikri yapıları sosyalizm, Halkların özgürlüğü, arkasındaki güç Emperyalist güçlerdir.. Pkk, batının paralı asker gücüdür. Onun için içinde hertürlü (Alman, İngiliz, Ermeni, İsrailli, Fransız) milletten kişi vardır...

Ülkücü, allemi cihan olsa vatanını bölmeye, parçalamaya çalışan kim olursa olsun, düşmanıdır..Ona hayırlı gözle bakmaz."Çünkü pekmezden olma  şeker cinsini bildiğim cinsine çeker"..

Malesef vatanın ve Milletin düşmanı çok uyanık olmak mecburiyetindeyiz.Hele bir bakın bu coğrafyada kaç edeniyet yok olmuş, silinmiş.

Biz yedi düelle savaşan bir milletin evlatlarıyız. Tarih saf, iyi niyetli, birşey olmaz, susalım bakalım zar birileri ses çıkartır, diyenleri toprağa gömmüştür...Zihniyetimize, milli şuurumuza, milli kaygımıza kim düşmanlık ediyorsa, yok etmeye çalışıyorsa mücadele etmeliyiz. Bunun hoş görüsü kesinlikle olmaz...

Tuncelide, Tunceliyi Tunceli yapan çok değerli, bir valimiz Tuncay Sonel bey var..Kendisi Seydişehir kaymakamlığı yapmış, tanışmışlığımız vardır..Fikriyatı, çalışkanlığı, milli endişesiyle gönüllerde taht kurmuş bir, yöneticidir....

Devlet adamlığı açısından, Türk Devletinin bekası anlamında beklentimiz vardır..Hocam beni aşıyor, derse yapacak birşey yok, derim... Nacizane..Dostluk bakidir, derim.. Çok üzülerek....