Şerife Güven

Şerife Güven

Asena'nın yüreğinden
güvenşerife@kamudannethaber.com

Ülkücülerde Atatürk Sevgisi

09 Kasım 2019 - 17:33


İnsanların doğup,büyüdüğü yerler kişiliğinin, fikirlerinin oluşmasında büyük rol oynar..Ailesi, büyükleri, okulları buna destek olur..Pekiştirir..

Bizim nesil ,genel olarak fikirlerin çarpıştığı bir döneme rastgelir..

Fikirler,Sosyalizm, kominizm, kapitaliz Faşizm, Milliyetçilik...

Yine dinlediğimiz şarkılar sanat müziği, HALK muzigi, arabesk,yabancı müzik, 

Okuduğumuz fotoromanlar, gazeteler,dergiler,romanlar,...Ha tommiks, Teksas kitaplarından bahsetmeyi unutmuşum..

Yine genel kültür saygı, edep,samimiyet,akrabalık, gibi kavramlarla iç içe büyüdük. 

Okullarımızda ciddî bir eğitim vardı..İlkokulu,ortaokulu sene sonunda imtihanla bitirmiştik..

Sınıf geçmek çok zordu ,çok çalışmak zorundaydık..Yoksa şakası yoktu,sınıfta kalırdık..

Ben masanın üzerinde çalışırken uyuyup kaldığımı çok bilirim ..Veya romana takıldığında sabahladığımı  unutmam...

Milli kültürümün oluşmasında şahsiyetimde,gelişmesinde  dedemin rolü çok büyüktür..

Dedem tarikat tipi hocalara üfürükçü hocalar, derdi..İtibar etmez,inanmazdı..

Vatanı, bayrağı, toprağı çok severdi..Ağacı, yeşili çok severdi,Türküleri, HALK kültürünü onun sayesinde sevdim, önem verdim..

O dönemde Fakir Baykurt'u, Yaşar Kemali,Kapital, Kar Marks  o dönemde okuduğum kitaplardı. 

Dedem solu da sevmez, onlar bu millete ihanet ediyor,kızım derdi..

Ruslar bizi hiç sevmez, tarihe bak hep zulmetmişlerdir,Yunan bize düşmandır, derdi...

Ninem Moskof  gibi derdi..Kızdığı kişilere benzetme yapardı..

Nereye gitseniz,Atatürk sevilir,anlatılırdı..

Hele 10 Kasımlar ayrı bir hüzünle gelirdi. 

Ben liseyi ,Burdur Endüstri Meslek lisesinde..

okudum..

Müdür yardımcımız vardı Şu anda ismini hatırlayamadım , kusura bakmasın hocam....

Atatürk büstünü süsler, sabahın erken saatlerinde herkes bir kucak çiçek getirir,büstü biz,(kızlar) süsler tören çok güzel olurdu..

Okunan şiirler,konuşmalar, hatıralar ayrı bir gurur vericiydi..

Hepimiz Atatürk gençleriydik.

Hele Müdür Yardımcımızin  konuşması ağlar ve ağlatirdı ..

Sınıflarda ayrı anlatılır, hazırlık yapar konuşurduk.

Atatürk'ün doğumundan ,çocukluğundan, gençliğinden, savaşlarından  devlet adamlığından, Cumhuriyeti  kurmasından, inkilaplarindan,yurt gezilerinden ,ölümüne kadar yaşantısının her safhasını bilirdik...

Ülkücü olduktan sonra ( lise ikinci sınıftaydım)

Ocakta da Atatürk hakkında sohbetlerimiz olur,konuşurduk..

Sevgimiz, hayranlığınız hep aynıydı.

Ülkücüler Türk Tarihini ta Oğuz Kağandan başlatır..Türk büyüklerini  zincir halkalarına benzetirler iç içe geçmiş, şekilde..

Türk Milletine hizmet etmiş, Tüm Hakan,Bey,Serdar, Kağan, Padişah ne isimde olursa olsun sever,saygı duyarız .

Bu halkanın sonu Atatürktür..

Ülkücü bu millete hizmet etmiş, kim olursa olsun sever, saygı duyar...

Başka türlüsü olamaz,olursa ülkücü  olmaz...

Lise cağlarında İmam Hatipli bazı arkadaşlar vardı Türk Talebe birliğinden gelip,bizle tartışırlardı..

Onlarla ,Milli duygular,Mesela Turan, Dokuz ışık Atatürk konularında anlaşamazdık..

Başbuğun konuşmalarında da Atatürk'ün yaptıkları, inkılapları, savaşları gündeme gelir,anlatılırdı..

Yine Istanbul Atatür Eğitimde okurken hocalarım, arkadaşlarım, teşkilâtım da Atatürk'ü hep Övünerek, gurur duyarak bahsederdik..

Hiçbir Ülkücü de Atatürk düşmanlığı görmedim, hissetmedim..

Meslek hayatım boyuncada Atatürk"ü anlatmışımdır., öğrencilerime bir hafta boyunca tüm  özellikleriyle  anlatırdım..

10 Kasımı  özellikle biz alırdık, rahmetli beyinle.. Program olarak biz hazırlardık..

Ocakta verdiğimiz seminerlerde 

Başbuğun Kıbrısta Ortaokulda okurken Ingiliz müdürün, Atatürk'ü portresini indirmek istemesi üzerine arkadaşlarıyla tutup pencereden attıklarını, anlatırdık..

Atatürk'ün sözleri ocağın duvarlarını süslerdi..

Onun için ülkücü Atatürk'ü seven,kişidir..

Ama seksende Ihtilalle haksız yere  Hapisaneye giren arkadaşlarımızın üzerinde  yine bir oyun oynanmış, bazı tarikatlar arkadaşlarımıza el atmış, onlarin düşünmeleri hoş gelmiş,mensubu olmuşlardır..

Taş Medreseler adını verdikleri bazı gruplarda Atatürk Aleyhtarligi yapılmış  bu konu işlenmiştir.Arkadaslarimızın akılları şaşmış onlarda dini konulardan girerek, Atatürk düşmanlığı işlenmiştir..

Bu arkadaşlarda Atatürk  Aleyhtarlığı görülürdü ,onlarda daha sonra gerçeği görmüşlerdir...

Onun dışında içimizde Atatürk düşmanı aramak bize yapılabilecek en büyük ihanettir.

Ülkücüleri tanımayan  veya üzerimizde proje üretmeye çalışan kişiler, kurumlar şunu bilsin  bizden Türk Tarihine ihanet ,Türk liderlerine düşman çıkmaz..

Ülkücü bu milletin milli damarıdır. Bu damar milli duygularla gelişir, devran eder, bunu besleyen Tarih şuuru, Milli kültür, Din,olgusudur...

Gençlik yıllarımızda Emperyalist fikirlerin adamları Atatürk düşmanlığı yaparlardı,Burjuva Kemal derlerdi. Sözde Atatürk rozetlerini taktıklarında,rozetler  Lenin'e benzerdi..

Şimdi bakıyoruz da herkes bizden daha Atatürkçüdur ,olsunlar seviniriz. 

Ama bizi salak yerine koymasınlar..

Milli düşüncesi olmayan, beyni Emperyalist fikirlerinden  emir alanlar ,Atatürkçü olamazlar,anca kullanılırlar. 

Onun için eğitim önemlidir, Çevre önemlidir, Ana baba önemlidir..Sevginin oluşmasında..

Atatürk düşmanlığı arttıkça, ona duyulan minnet,şükran, sevgi ,bağlılık artmaktadır..

Ingiliz Devlet Adamı,Corcil ile ilgili bir hatıra anlatılır..

Bu benim çok hoşuma gider,

İngiliz Çanakkale Savaşlarını kaybeden komutan, Başbakan Corcilin huzuruna çıkar, 

-Başbakanım hertürlü silahımız vardı,yiyecek içeceğimiz vardı,askerimiz vardı, Niye kaybettik,der..

-Başbakan Corcil ki Türkler insan mi ki diyen kişidir, 

-Komutanina iyice bakar, şöyle der,.

Dünya her yüz senede bir dahi yetiştirir, 

Şuna bak ki onu Türkler yetistirdi..

Şu talihsizligimize bakin ki onu bizim karşımıza 

Çıkardı...

İşte Avrupa bunun için düşman,bizim yerli işbirlikçiler de bundan dolayı düşman. ATATÜRK ,DÜŞMANLIĞINI

BIZDE ARAMAYIN BIZ ATATÜRK'E MİNNETTARIZ, SEVIYORUZ,YOLUNDAN ,IZINDEN AYRILMIYORUZ...AYRILMAYIZ DA...