Şuayip ÖZCAN MEB Eski Bürokratı, TES Eski Gn Bşk

Şuayip ÖZCAN MEB Eski Bürokratı, TES Eski Gn Bşk

suayipozcan@kamudannethaber.com

Acem

04 Ekim 2020 - 17:37

 

                Acemler tarih boyu hep Türk düşmanı olarak zayıf anımızı beklemiş , halende zayıf anımızı kollayarak düşmanlıklarını devam ettirmektedirler. Acemlerin geçmişlerine bakıldığında eski bir tarihe sahip olmalarına rağmen, bu tarihi süreç içinde, Türkler dışında harp yeltendikleri başkaca bir millette gösterilemez. Güya şark kurnazı olduklarını iddia eden ve bu adla da anılan acem uşakları eser gürler ama bir türlü yağamazlar. Tıpkı son zamanlarda ABD'nin generallerini öldürdüğü zaman eveleyip geveleyip de  karşıya bir şey yapamayıp, cenazelerini dahi kaldırmaktan aciz halleri sonucu kendi aralarında ki izdiham sonucu, yine kendi halklarından onlarcasını çiğneyerek öldürdükleri gibi. Zahiri görüntüye sahip olup da gerçekte olmayan bir millettir.

                Yıllardır İsrail'e kafa tutarlar ama bombayı kurşunu yeğince iki bağırır, çağırır ve  ağlaşır hiç bir şey olmamış gibi otururlar. Bunlar öyle savaşçı bir millet ki, yüz milyon nüfusuyla on milyonluk Irakla bile yıllarca sözde savaşmış ama bir varlık gösterememiş korkaklardır. Bakın bugün öldürücü krona virüsü ile  tedbir adı altında ülkede okullar tatil edilirken toplu şekilde tatil için bir yerlere gitme peşinde koşanlardır.  ABD yıllardır ambargo uyguluyor, halk açlıktan perişanları olurken yöneticileri mezheplerini yaymak üzere değişik İslam ülkelerine silah ve asker gönderme peşinde koşuyor. Güya akılları sıra büyük fars devleti peşinde şia alemini oluşturmaya çalışmaktadırlar.

                Müslüman olduklarını iddia ederler, kadınları kapatıp muta nikahlarıyla ahlaksızlık sergilerken diğer taraftan rejimlerini yaymaya adına milyonlarca Müslüman'ın kanının akıtılmasında bir fiil katkı sağlarlar. Türk'e düşmanlık yaparak dünyadaki yerini sağlama alacağını sanan bu acemlerin unuttukları veya bilemedikleri ise Türklerin onlarda dahil olmak üzere tüm İslam aleminin güvencesi ve geleceği olduğudur. Türk'ün bu dünyada sek telemesi demek, onların tökezleyerek yere kapaklanıp bir daha kalkamamasıdır. Yıllar yılı bir kısım Türk'ü müstemleke yaparak sömürüp seslerinin çıkmadığını görerek korktuğunu sanmaları aldanmalarından başkaca bir şey değildir. Bunu öğrenmeleri ve görmeleri için tarihi tekrar tekrar okumaları gerekmektedir.

                Son zamanlarda sırf inançlarını yaymak, topraklarını genişletme uğruna Rus'u ve Kızıl Çini'de yanına aldığını sanarak Suriye'de gerek kendi gerekse inandıkları aynı olan guruplarla birlikte Türk kanı dökmeye kalkmalarının sonucunu, yarın döktükleri o kanda boğulduklarında anlayacaklardır. Onlar boğulurken yine ellerinden tutarak kurtarıcıları bizler olacağız. Çünkü bu millet daima ezilenlerin yanında, zalime karşı vaziyet almış Peygamberinin övgüsüne mazhar olmuş bir millettir. Bunun canlı şahidi ise yıllarca Hatay'ı kendi toprakları olarak gösteren ve terör örgütünü elebaşıyla birlikte büyütüp besleyen bir millete karşı bugün ev sahipliği yapışında da görülmüştür.

                Suriye topraklarının paylaşımını geçmişte olduğu gibi Rus, AB ve ABD birlikte yaptıktan sonra, aynı paylaşım sırasının İran da olduğunu göremeyecek kadar kör bir millettir. Bunlar ki, Kör bir inat ve inançları uğruna kendi halkını karanlık dehlizlere sürüklemede hiç bir beis görmemektedir. Eğer Müslümanlarsa! İslam'ın emrinin halkını aç bırakanlara nasıl baktığını da bilmeleri gerekmektedir. Yıllardır ABD ve İsrail'in kendilerine nasıl baktığını birazcık anlamış olsalardı, Türkiye gibi güçlü bir devletin karşısına dikilme yerine yanında yer alırlardı. Siz neyinize güvenirsiniz, ne zaman Türkleri zayıf görüp saldırdıysanız hep haddiniz bildirilmiş ve olmanız gereken yere döndürülmüşünüzdür. Ama suç sizde değil ki, sıkıştığınız her yerde bunlarda İslam ve komşumuz diye sizi koruyup kollayan bizlerdedir.

                Bizim yüce duygularımız ve ulvi inançlarımızı zaafımız olarak görmeye alışkın olmanız her zaman sizin arkanızı koruyup kollayacağımız anlamına da gelmesin. Bu kadar müsamahanın yettiğini bilin ve sabrımızın sınırlarını zorladığınızı görün. Gözlerinizi açın birilerinin sizi hipnotizma  etmesinden kurtulup gerçek millet gibi hareket edin. Acem kurnazlığı yaptığınızı zannederek yaptığınız hareketler ayağınıza dolaşmaya başlamış olup, o bağdan kısa zamanda kurtulmalısınız. Dostunu düşmanınızı iyi belleyin çıkarları için bugün yüzünüze gülenlerin başkalarının dostu sizi ise kullandıklarını çok kısa zamanda göreceksiniz ama vakit geçmiş olacaktır.