Şuayip ÖZCAN MEB Eski Bürokratı, TES Eski Gn Bşk

Şuayip ÖZCAN MEB Eski Bürokratı, TES Eski Gn Bşk

suayipozcan@kamudannethaber.com

FEDAKARLIK

17 Ekim 2020 - 20:01

Fedakarlık, kişinin bir çok konuda mutluluk duyup haz aldıklarından feragat etmesidir. Kendine karşı yapılmasını istemediği konular da başkalarına karşı duyarlı davranıp yapmamasıdır. Bir çok hakkından vazgeçmesidir. Babanın giymeyip giydirmesi, ananın yemeyip yedirmesi ile geceleri yavrusunun başında uykusuz geceler geçirmesidir fedakarlık. Bir şahsın ekmeğini ve katığını bir başka şahısla paylaşmasıdır fedakarlık. Komşusu açlıktan karın gurultusunu dinlerken tokmalayacak kadar yiyerek  geğirmek değildir fedakarlık. Başkasının malını çalarak eğlenip mutlu olmak değildir fedakarlık. Bir yola dökülmüş dikenleri toplayıp kenara koyarak yolu temizleyip başkalarına zarar vermesini önlemektir fedakarlık.

                Başka insanların hastalığında, yaşlılığında onları koruyup kollayarak hizmetlerinde bulunmaktır fedakarlık. Muhtaca yardım, ihtiyacı olanın ihtiyacını gidermektir fedakarlık. Alın teriyle kazanıp hırsızlık ve kapkaççılık yapmayarak başkalarının malında mülkünde gözü olmamaktır fedakarlık. Azıyla yetinip çoğunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktır fedakarlık. Derdi olana deva, yolcuya yoldaş ve yol arkadaşıyla azığını paylaşmaktır fedakarlık. İyilik yaparken karşılığını beklemeyip, insanlara hoşgörüyle yaklaşarak onları dinleyip gönüllerini almaktır fedakarlık. İnsan olmasının ve inançlarının gereğini yerine getirme adına verilen mücadeledir fedakarlık. Konuşanları saygıyla dinleyip, onların fikirlerine saygı duymaktır fedakarlık. Kimseyi kırıp inceltmeden ilişkileri yürütmektir fedakarlık.

                Özürlüye yardım, yaşlıya hürmet ve ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermektir fedakarlık. Devletten vergi kaçırmamak, vatan görevi olan askerliğini yapmak ve fakire sadaka vermektir fedakarlık. Komşunun iyi ve kötü anlarında yanında olmak, düğününde toyunda bulunup geleneklerinin gereğini yerine getirmektir fedakarlık. Hastayı ziyaret edip halını hatırını sormak, sağlıklıyla sohbet edip varsa derdine derman olmaktır  fedakarlık. Ağacına çiçeğine böceğine bakmak, sebzeyi ve meyveyi sulayıp büyütmektir fedakarlık. Bilgi sahibi olup bilgilerini başkalarıyla paylaşmaktır fedakarlık. Kimseyi kıskanmadan hoşgörüyle yaklaşıp mütevazi olmakta bir fedakarlıktır. Her canlıya onlarında yaşama hakkı ve ihtiyaçları olduğu düşüncesiyle yaklaşmakta bir fedakarlıktır.

                Hülasa yürüyemeyene koltuk değneği olmak, kalkamayanın elini tutmak, göremeyenin gözü olup, duymayanın kulağı olarak davranmakta fedakarlıktır. İnsan olmanın hasletlerine uyarak yaşamakta fedakarlıktır. Yani fedakarlık, insanın sahip olduğu şeyleri doğru kullanmak, bazılarından bir başkası için vazgeçmektir. Kimi zaman malından, kimi zaman kendi rahatlığından vazgeçmektir fedakarlık. Bazen yapılan bir hatayı affetmek, çekilen bir sıkıntıya sabretmek, bazen de fazlasını elde edecekken azıyla yetinmek ve kendi hakkından feragat etmekte fedakarlıktır.  Bir annenin çocuklarına olan merhameti, onların rahatı ve geleceği için yaptıkları göz önüne alındığında fedakarlık duygusunun insanın doğasında var olduğu açıkça görülür. Bu görülenleri uygulamakta fedakarlıktır.

                Nitekim insanlığın yanında, iman ve fedakarlık arasında da çok sıkı bir bağın olduğu kaçınılmaz bir vakadır. İnsanoğlunun yalnızca rabbinin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlayıp ihtiyaç duyduğu bir şeyi karşılık beklemeden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına vermesini kolaylaştırırken isar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Ayrıca Türk milleti arasındaki imece usulü de bir başka fedakarlık olup, komşular ve millet arasındaki dayanışmayı, birliği güçlendirir. Buda göstermektedir ki, milletimizin inancı ve gelenekleri ile her daim fedakarlığa hazır bir millet olduğunu bu nedenledir ki tarih boyu var oluşunun bir sebebinin de bu olduğu yadsınamaz bir gerçek olarak işin başında gelmektedir.

                Ancak son zamanlarda aramıza giren parazitler ve millet düşmanlarının telkinleriyle fedakarlık yapmamızın önüne geçilmeye çalışıldığı da bir gerçektir. Bunu yapanlar çok iyi bilmektedirler ki bir milleti yok etmenin yollarından birinin de fedakarlık duygusunu körleştirerek insanları bencilleştirip birlik ve dirliğini bozmaktır. Öyleyse kalenin içini güçlü tutabilmek için tepeden tırnağa kadar herkesin fedakarlık yapmak görevi olmalıdır. Yapmazsak kurunun yanında yaşında yandığı gibi bencilin yanında fedakarı da yakar o yangın ki tüm bir milletin helakine neden olarak küllerinin havaya savrulmasını hep birlikte seyrederiz.