Dr.Sakin ÖNER

Dr.Sakin ÖNER

Eğitimin Bilgesi Gözüyle
önersakin@kamudannethaber.com

MEB'de AcilenEğitim Danışma Kurulu Kurulmalıdır

22 Ağustos 2020 - 14:15

 

Bütün dünyayı dokuz aydır tehdit eden, milyonlarca insanın hasta olmasına, yüz binlerce insanın ölümüne sebep olan COVİD-19 salgını ülkemizde yayılmaya devam ediyor.  Vaka ve cihaza bağlı ağır hasta sayıları giderek artıyor. Bu gelişmelerden bütün sektörler etkilendi. Fakat bu sektörler içinde en çok etkilenen eğitim sektörü oldu. Üniversite öncesi eğitimde 18 milyon, yüksek öğretimde 5 milyon öğrenci  2019-2020 öğretim yılının ikinci yarısından bu yana yüz yüze eğitim yapamıyor. Önümüzde 2020-2021 öğretim yılı var. Bu öğretim yılının  Bilim Kurulunun tavsiyesiyle 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Ama zirve yapmaya devam eden salgının okulların bu tarihte açılmasına pek izin vermeyeceği görülüyor.

Bu durumda Milli Eğitim Bakanlığının acilen Sağlık Bakanlığının Bilim Danışma Kurulu gibi bir Eğitim Danışma Kurulu kurmalıdır. Bu kurulda eğitimin bütün eğitim paydaşları yer almalıdır. Paydaşlar olarak öncelikle (veli ve  öğrenci temsilcileri, her kademeden resmi ve özel okul öğretmen ve eğitim yöneticileri, öğretmen sendikaları,  eğitimle ilgili STK'lar, sağlık sektörü temsilcileri basın ve yayın temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, meslek odaları temsilcileri) davet edilmelidir. Bu kurulda oluşacak ortak akılla soruna çözüm yolları üretilmelidir. Bu aynı zamanda Bakanlığın yıpranmasını da önleyecektir.

Görüldüğü kadarıyla eğitimin önemli bölümü yine uzaktan online yapılacak. Bu kurulun öncelikle çözüm bulacağı konu, büyük imkan ve fırsat eşitsizliğine yol açan ve sayıları yüzde 33 oranında olan bilgisayarı ve internet bağlantısı bulunmayan öğrencilerin sorununun çözülmesidir. Bu konuda mutlaka  devlet-özel sektör-sivil toplum  işbirliği yapılmalıdır. Bu kurulun alternatif önerilerle eğitimin sağlıklı işleyişine büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.