Köksal Cengiz

Köksal Cengiz

Hakça Söz
niyazkar@gmail.com

Bayram Sabahı

13 Ağustos 2019 - 17:46

 

Dökülsün günahlar gazel misali,

Huzuruna gelsem bayram sabahı…

Yoktur dinimizin misli, emsali,

Mağfiretle gülsem bayram sabahı…

Hâlimi arz etsin kulca niyazım,

Saf tutup huşuyla kılsam namazım,

Her türlü hasenat bizlere lazım;

Şükranlarla dolsam bayram sabahı…

Selavat arz etsem yüce Nebi’ye,

Değer versem amca, dayı, bibiye,

Hatır sorsam ihtiyar, genç, sabiye,

Muhabbeti bölsem bayram sabahı…

Adını andıkça rahmetler yağsa,

Dualar dillerden göklere ağsa,

Şu kısa ömrüme bin hayır sığsa;

Bin gönülde kalsam bayram sabahı…

Gelen mihmanlarla evim şenlense,

Sevgi ateşiyle çaylar demlense,

Tatlı ikramlarla dudak dinlense,

Can sohbeti bulsam bayram sabahı…

Ziyaret eylesem hasta, yaşlıyı,

Bayram sevinciyle, pür telaşlıyı,

Zorda bırakmasam gözü yaşlıyı,

Yüreğime alsam bayram sabahı…

Huzur gelsin toprağıma, taşıma,

Bereketi sinsin ekmek, aşıma,

Nusreti yetişsin zor uğraşıma,

Hakta karar kılsam bayram sabahı…

Niyazkar’ım kör gafletten uyansam,

Haksız güce değil, Hakk’a dayansam

Anayı, atayı rahmetle ansam,

Dosta selam salsam bayram sabahı…

Köksal CENGİZ(Niyazkâr)

Allah(c.c.)'a teslimiyetin, tevekkülün, itaâtin, sadakatin ve kurbiyetin ifâdesi ve sembolü olan kurbanın; bizleri Rabbimize, birbirimize, iyiye, doğruya, güzele, rahmete, muhabbete ve berekete yakınlaştırması duâsıyla Kurban bayramınızı tebrik eder, Yüce Allah'dan Türk Dünyasının ve İslâm Âleminin bayramını gerçek anlamda bayram yapması niyâzıyla, cümlemize hayırlı, sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dilerim.

Gâlip ERDEM Ağabeyimizin 

"BAYRAM DUASI'sını sizlere teberrüken bir kere daha gönderirken bâkî selâmlarımı ve en kalbî muhabbetlerimi 

de arz ediyorum.

*"BAYRAM DUÂSI"*

Günahlarımızın ağırlığı altında, çökük omuzlarımızla, yakıcı bir özlemin büktüğü boyunlarımızla huzurundayız.

Allah'ım, bayramlık halimiz yok. Bayrama hakkımız yok; yine de bayram yapacağız, bağışla bizi…

Allah'ım, hırslarımızı yenmenin yollarını öğret bize, birbirimizi sevmenin yollarını öğret. Milletimize lâyık insanlar olalım. 

Halka ve Hakk’a hizmet etmesini bilelim. Bize “Büyük Cihad”ın yollarını öğret, nefsimizi yenmenin sırlarını öğret. İyi olmanın yollarını öğret!

Allah'ım, bize acı, bizi sev. Yolunda kan dökmüş bir milletiz. Uğrunda çelik bir iman ordusu olmuş, cihanın üstüne yürümüşüz. Şimdi geriyiz, yoksuluz. 

Düşmanımız çok, dostumuz yok. 

Rahmetini üzerimizden eksik kılma…

Allah'ım, millete hizmet etmenin hazzını duyur bize. Nefsimizi cihanın sultanı sanmaktan esirge bizi.Menfaatlerimizin kölesi olmayalım; bizi

Sana ulaştıracak bir yüce gayenin dervişleri olalım. Şeytana uyanları, toprağınla doyur. Varlıklı kullarının yüreğine cömertlik; yoksulun yüreğine sabır ver. Yaşama kavgasının hiçliğini, söyle bize Allah’ım. 

Tek bilici Sensin; tek görücü Sensin. 

Bu milletin başına kötülerin, yalancıların geçmesine fırsat verme. Dostlarımızı çoğalt, düşmanlarımızı azalt. Dost görünen düşmanların sahtekârlığından, koru bizi!

Allah'ım, dostluğu öğret bize, fazileti emret, inanmanın yüceliğini göster; inandığımız yolda ölmenin mutluluğunu duyur. Yalandan, riyadan, kem gözden, kötü sözden ırak eyle bizi. Sana kulluğumuz yetsin. 

Nefsimizin köleliğinden vazgeçelim. Şehvetin kulu olmayalım. 

Utancın güzelliğini, iffetin değerini unutmayalım.Allah'ım kuvvet ver bize.

Haddimizi bilmek için, muhtaç olduğumuz kuvveti ver. Gurur bataklığında boğulmayalım. Nefislerimize hizmeti, marifet sanmayalım.

Allah'ım, ekmeksizlere acı, yuvasızları koru, öksüzleri güldür. 

Günahsızları esirge, günahkârları affet. 

Seni tanımayanlara, aşkı bilmeyenlere, merhamet eyle.

Allah'ım, mübarek bayram gününün hakkı için, kâfir içinde kalmış Müslüman kullarının dertlerine, derman ol. 

Selâmete çıkmak azminden, yoksun bırakma.

Esaret altında zulüm gören kullarının sonunu hayreyle, zalimleri kahreyle Allah'ım. Türk adını verdiğin öz ordunun, mücahitlerinin bileğini güçlendir; yüreğini nurlandır.

Masumların intikamı alınsın.Allah'ım, günahımız çoktur bizim! Huzuruna çıkmağa yüzümüz yoktur bizim!

Affet bizi…

Galip ERDEM

Gâlip Abimizin, şühedânın ve cümle geçmişlerimizin rûhu için;

El - FÂTİHA...