Köksal Cengiz

Köksal Cengiz

Hakça Söz
niyazkar@gmail.com

Men Öğretmenem

25 Kasım 2019 - 01:00

 

Tek umurum bu milletin evladı,

İlim menem, irfan menem, haz menem.

Menimle bilinir sırların adı,

Hızmet menem, gayret menem, hız menem.


Altaylardan gelmiş asil soyluyum,

Uygur, Türkmen, Kırgız, Kazak boyluyum,

Beylikten devlete Osmanoğlu'yum;

Dirlik menem, birlik menem, biz menem.

Kartal olup doruklardan bakmışım,

Dağları eritip, düze akmışım,

Sevdamıza ne türküler yakmışım;

Âşık menem, mâşuk menem, saz menem.

Üç kıtaya Türk mührünü vurmuşum,

Esaretin zincirini kırmışım,

İnancımı töremize karmışım ;

Edep menem, ahlak menem, öz menem.

Toprak vatan olmuş nice cânımla,

Cihan huzur bulmuş âdil yanımla,

Zulmeti boğmuşum gür îmânımla,

Derman menem, ferman menem, söz menem.

Bir tohumdan bin bir çiçek açmışım,

"Hakk'tan aldığımı halka saçmışım,

Bayrak olup korkusuzca uçmuşum,

Vâkar menem, cilve menem, naz menem.

Mukaddes vazifem, namusum, ârım,

" Haysiyetli Millî Devlet" şiârım,

Gülleri goncada bir Niyazkâr'ım;

Bahçe menem, bahar menem, yaz menem.

                                        (Niyazkâr)