Orhan KILIÇOĞLU

Orhan KILIÇOĞLU

Trabzon Dedem Korkut'u
kamudannethaber4@gmail.com

​​​​​​​19 Mayıs'ı kimler niçin sevmezler?

21 Mayıs 2021 - 18:11Önce kısacık bir not:
Şayet Atatürk bu millete yeteri kadar ve gerçek yönleriyle anlatılmış olsaydı ve de birileri O'na İslâm kisvesine bürünerek din üzerinden alçakça ve nankörce saldırmayıp, birileri de O'nu sahte bir Atatürkçülük adı altında kokuşmuş hayatlarına referans göstererek istismar etmemiş olsalardı, toplumun her kesimi O'nu daha çok sevecek ve benimseyecekti. O' bizzat Allah tarafından Türk'e nasip kılınan bir büyük kumandan ve eşsiz bir devlet adamıydı.
19 Mayıs 1919;
Hârici ve dâhili düşmanlarımıza, bilumum İte- Köpeğe- Haine- Döneğe- Soysuza- Sopsuza- Düşmandan namusunu kıskanmayan deyyuslara, kıyamete kadar bu mübarek topraklarda yaşayacağımızın ilânıdır.
19 Mayıs 1919;
Hür ve şerefli yaşamanın ne demek olduğunu bilen haysiyet ve izzet-i nefis sahibi insanlar için müstesna bir gündür.
19 Mayıs 1919;
Karısının, kızının, topyekun milletinin ırzı, namusu ve bekâreti üzerine titreyen ahlâk ve iman ehli insanların yürekten coştuğu gündür.
19 Mayıs 1919;
Türk'ün, kendisine kurulan idam sehpası SEVR'den LOZAN masasına uzanan yolculuğunun başladığı gündür.
19 Mayıs 1919;
Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla, Anadolu'dan sürülmek istenen Türk milletinin genlerindeki ''TÜRKLÜK MAĞMASININ'' yeniden harekete geçtiği ve volkanik patlamalarla kızgın lavlara dönüşerek hürriyet ve İstiklâl aşkının dalga dalga tüm vatan sathına yayıldığı gündür.
19 Mayıs 1919;
Gâzi Mustafa Atatürk'ün BOZKURT olup Türk milletinin önüne düşerek yeni bir ERGENEKON'DAN ÇIKIŞIN fitilini ateşlediği gündür.
19 Mayıs 1919;
Türk milletinin varlığına kast edenlere karşı, 9 Eylül 1922'ye kadar devam edecek olan kutlu mücâdelenin başladığı ve istiklâl meş'alesinin bizzat Gâzi Atatürk tarafından gönüllerde ve beyinlerde yakıldığı gündür.
19 Mayıs 1919;
Dini, vatanı, ırzı ve namusu üzerine titreyen asil ve imanlı insanların, Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk'ü ve Erinden Generaline, cephane taşıyan ninesinden cepheden cepheye koşan dedelerine kadar tüm kahramanlarımızı hayırla, minnetle, dualarla andığı bir müstesna gündür.
Puştlara- İmansız alçaklara- Hergele sapıklara- Kanı pis soysuzlara sözümüz yok. Onlar milli bayram günlerinde kaytarmakta, anmamakta ve uyuz olup itler misâli kaşınmakta serbesttirler!
19 MAYIS 1919, HAİNLERİN MATEM GÜNÜDÜR!
Bu kutlu gün Türk milleti için çok büyük bir öneme haiz iken, birileri içinse matem günüdür!
Puştun,
Hainin,
Döneğin,
Hergelenin,
Sergerdenin,
Müstevlinin,
Dönmenin,
Devşirmenin,
Kan özürlü soysuzun
Ve dahası
İmparatorluk tortularının,
İstiklâl Savaşının kılıç artıklarının,
Din istirmarcısı gayri milli münafıkların hiçbiri 19 Mayıs 1919 tarihinden hoşlanmazlar. Hoşlanmadıkları gibi de her 19 Mayıs'ta uyuzları nükseder ve köpek gibi kaşınırlar.
Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk ve cümle kahramanlarımızın ruhları şâd olsun.
İbret alamadığımızdan olacak ki tarih tekerrür eyledi ve yine 1919 un öncesinin karanlığını- zilletini yaşamaktayız.
Türk milleti, yeniden Samsuna çıkarak bugünkü zilletten ve illetten kendisini kurtaracak yeni bir ATATÜRK beklemektedir.
Allah, Türk milletine yeni yeni zaferler kazandıracak bir nesil yetiştirmeyi nasip eylesin. TTK

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum