Orhan KILIÇOĞLU

Orhan KILIÇOĞLU

Trabzon Dedem Korkut'u
kamudannethaber4@gmail.com

ABD'nin Türkeş ve Ülkücü korkusu!

01 Ekim 2021 - 23:16


Öncelikle bilinsin ki;
ABD- CİA, Alparslan Türkeş’i, Türkçü- Milliyetçi politikalar izlemesinden dolayı her zaman yakından takip ederek kendisinden ve O'nu eseri olan ülkücü gençlikten büyük rahatsızlıklar duymuştur. ABD'nin ülkücüler hakkında aldığı soruşturma kararı, bu rahatsızlığının artan bir şekilde devam edişinin göstergesidir.

12 Eylül Öncesi ülkücü düşmanlığında sınır tanımayan Doğu Perinçek'in AYDINLIK DERGİSİ Tercüman Gazetesinde basılıyor ve parası ABD Konsolosluğunca peşinen ödeniyordu.

1960 İhtilâlinde olduğu gibi, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında hazırlanan CIA belgelerinde ABD’nin MHP ve Türkeş’e karşı olan tavrının değişmediği net bir şekilde görülmektedir.
ABD'nin ''Bizim çocuklar'' dediği Paşaların yaptığı 1980 darbesiyle liderler içinde tutukluluk süresi en uzun süren Türkeş'tir.

Her türlü emperyalizme karşı yürüttüğü milli ve Türkçü politikaları sebebiyle Türkeş, hem ABD, hem Rusya'nın aynı derecede düşman oldukları tek liderdi. (Aşırı Rus milliyetçisi Jirinovski'nin televizyon konuşmaları bunun en canlı örneğidir.)

Bakanlıklarımızda danışmanlık yapan ve Bakanlık binalarında şımarık şımarık dolaşan hippi kılıklı tüm ABD'li Uzmanlar, 1960 İhtilâli'nde Başbakanlık Müsteşarı olan Alparslan Türkeş tarafından Bakanlıklardan kovulurcasına uzaklaştırılmışlardır.

İŞTE ABD’NİN ÜLKÜCÜ KORKUSU!
1980 12 Eylül İhtilâli'nin hemen arkasından ABD'li bir Generâlin Gazeteci Ufuk Güldemir'e söyledikleri;

''Türkeş her geçen gün büyük bir hızla büyüyerek iktidara yürüyordu. Ne yâni, bizim için hayati önem taşıyan Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasını Türkeş'e ve O'nun lideri olduğu MHP'ye mi terk etseydik''

Türkeş’e ve O’nun eseri olan ülkücü gençliğe karşı Amerikan bakış açısının hiçbir zaman değişmediği belgeleriyle ortada dururken, bir takım ahlâksız alçakların Türkeş’i ‘’CİA AJANI- GLADYO ’’ olarak lekelemeye çalışmalarının altında yatan tek sebep, Türkeş’in Türk milliyetçisi, kendilerinin ise müstevli kalıntısı, Türk düşmanı birer soysuz oluşlarındandır.
ABD, SADECE BUGÜN DEĞİL, YILLARDAN BERİYE ÜLKÜCÜLERDEN HEP RAHATSIZ OLMUŞTUR!

23 Eylül 1984 tarihli CİA raporunda, Ülkücüler NEOFAŞİST bir terör örgütü olarak tanımlanırken, Alparslan Türkeş’in hedefinin Pan-Turanizm olduğu, bunun ise ABD çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği ifade ediliyor.

Aynı raporda, İran'ın, Türkiye'nin Batı dünyası ve İsrâil ile olan bağını koparmak için Türkiye'deki MARKSİST VE İSLÂMCI GRUPLARI desteklediği belirtilirken, Ülkücülerin herhangi bir dış destek ve bağlantısın olmadığı net bir şekilde ifade edilmektedir.

27 Mayıs 1960 Darbesinden 12 Eylül 1980 yılına kadar uzanan zaman dilimi içinde Amerikan belgeleri şu gerçeği tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır ki, Alparsalan Türkeş, gerek soğuk savaş yıllarında, gerekse sonrasında ABD'nin Türkiye'de hiçbir şekilde kabullenmediği ve kendisine uzak hissettiği isimlerin en başında geliyordu.

Türkeş'in Sovyetlerin yayılma politikalarına karşı verdiği destansı mücâdele bile, Amerika- CİA'nın Türkeş'e karşı olan fikrinde en küçük bir değişikliğe sebep olmamıştır.

Aksine, MHP'nin ve Ülkücü gençliğin büyüyüp Türk milletinden kabul görüp iktidara yürümesi Amerika’yı telâşa sürüklemiş ve bu sebeple TÜRKEŞ'E VE O’NUN İMAN ORDUSU OLAN ÜLKÜCÜLERE karşı beslediği düşmanlığını daha da artırmıştır.

Ülkücü Hareket, elinde Türk milletinden başka bir milletin bayrağını, amblem ve flamalarını taşımamış ve şanlı mücadelesini sırtını Türk milletine dayayarak vermiştir.

Ülkücü gençlik, bu kutsal mücâdelesi süresince ayaklarını yalnızca Anadolu topraklarına basarak, Türk milletinin selâmeti için 5000 şehit vermiş bir harekettir.

Geçmiş yıllara baktığınızda;
Türk milletinin varlığı ve devletinin devamlılığı uğrunda böylesi şanlı bir mücâdelesi olan herhangi bir siyâsi parti ve gençlik var mı ki?

NE YAZIK Kİ;
Böylesi büyük mücâdeleler veren MHP VE ÜLKÜCÜ GENÇLİK şimdilerde sahipsiz, ilgisiz ve başsız kalmış vaziyette.

MHP, bugünkü haliyle, açık ve fırtınalı denizde kaptansız, rotasız, makine dâiresini su basmış başıboş bir gemi durumunda bir meçhul akıbete doğru sürüklenmektedir.
MHP ve ülkücü gençliğin bu sahipsizliği, Türk milletinin felâketinin en büyük habercisidir.
ABD'NİN TÜRKEŞ DÜŞMANLIĞININ KAYNAKLARI.

1 Robert G. Miner,30 Haziran 1960, 782.00/6-3060,İstanbul Journalist's Comment Current Political Situation, Offical Use Only.

2 Special National Intelligence Estimate, 19 Temmuz 1960, Short-Term Prospects ForTurkey, SNIE 33-60

3 Department of State,25 Temmuz 1960, Central Fileş, 782.5/7-2560. Sec- ret; Priority; Fimit Distribution

4 Central IntelligenceBulletin, 28 Temmuz 1960, CIA- RDP79T00975A0052002240001 -7, TOP SECRET, Approved for Relea- se04/09/2002.

5 Fletcher VVarren, 11 Ağustos 1960,Letter for Assistant Secretary of State G. Fevvis Jones, Jr. from Ambassador VVilliam Fletcher VVarren profil i ng the Provisisonal Government of Turkey, in povver since 5/60, Department of State. CONFIDENTIAF. Declassified: Jul 13, 1995.

6 Bkz. http://bugun.com.tr/pages/marticle.aspx?id=23791

7 Central Intelligence Bulletin, 26 Eylül 1960, CIA- RDP79T00975A005300220001 -8, TOP SECRET, Approved for Release 04/09/2002.

8 NSC Briefing Background, 28 Eylül 1960, The Internal Situation in Turkey, CIA-RDP 79R00890A001200090022-1, SECRET, Approved for Release
1 7/05/2001

9 Central Intelligence Bulletin, 14 Kasım 1960, CIA- RDP79T00975A005400120001-8, TOP SECRET, Approved for Release 21/10/2002. Benzer bilgiler aynı gün Amerikan Başkanı'na sunulan kısa istihbarat raporunda da almıştır. Bkz "Intelligence Items Reported to the President", 14 Kasım 1960, Declassified E.O. 12958, Sec. 3.6 (b) Date 10.10.2001.

10 Current Intelligence VVeekly Summary, 1 7 Kasım 1960, CIA-RDP79- 00927A003000010001 -9, CONFIDENTIAL SECRET, Approved for Release 04/04/2006.

11 Bl VVeekly Propaganda Guidance, Number 54, 05 Aralık 1960, CIA- RDP78-03061A000100020015-4, "Intransigeant Members Ousted By Tur- kish Provisional Government", Approved for Release 27/08/2000, s.321.

12 Department of State, 2 Eylül 1961, Central Fileş, 782.00/9 - 261. Secret

13 Current Intelligence VVeekly Summary, 17 Kasım 1961, CIA-RDP79- 00927A003400050001 -0, SECRET, Approved for Release23/10/2007.

14 Special Report, OCI No. 0309/65B, Copy No. 57, "Pre-election Picture in Turkey", CIA-RDP79-00927A005000080003-8, SECRET, Approved for Release 05/01/2005, s. 6-7.

15 Ibid, s. 9.

16 Subject:Turk Predicament in Middle East Crisis, 01 Haziran 1967, Ankara 5964, CONFIDENTIAL, s. 2, parag. 5.

1 7 "StudentUnrest in VariousCountries", 01 Ocak 1973, CIA- RDP76M00527R000700200001 -1, SECRET, Approved for Relea- se09/01/2002, s. 9.

18 NationalIntelligenceBulletin, 01 Nisan 1975, CIA- RDP79T00975A0276000010002-3, TOP SECRET, Approved for Relea- se06/03/2007, s. 8.

19 VVeeklySummary, 04 Nisan 1975, "Turkey: A New Government", CIA-RDP79-00927A011000140001-6, SECRET, Approved for Relea- se26/11/2007, s. 17.

20 "Prospectsfor Demirel Government", 17 Nisan 1975, CIA- RDP79T00865A0008000700001 -7, SECRET, Approved for Release 17/03/2006, s. 13.

21 VVeekly Summary, 18 Nisan 1975, "Turkey: A NarrovvVictory", CIA-RDP86T00608R00030002001 7-0, SECRET, Approved for Release 08/11/2011, s. 9.

22 VVestern Europe Canada International Organisations, 20 Haziran 1975, CIA-RDP79T00865A001200140001-4, SECRET, Approved for Release 30/07/2002, s. 12.

23 National Intelligence Bulletin, 31 Ocak 1976, CIA- RDP79T00975A028500010052-8, TOP SECRET, Approved for Release 13/03/2007, s. 8.

24 National Intelligence Daily Cable, 02 Kasım 1976, "Turkey: Possible Campus Disorders", CIA-RDP79T00975A029500010004-0, TOP SECRET, Approved for Release 01/07/2008, s. 10.

25 National Intelligence Daily Cable, 10 Ağustos 1977, "Turkey: Political Violence", CIA-RDP79T00975A030200010114-9, TOP SECRET, Approved for Release 07/03/2007, s. 7-8.

26 International Narcotics Bivveekly Review, 19 Ocak 1978, "Turkey: Political Violence", CIA-RDP79T00912A001900010002-6, SECRET, Approved for Release 03/12/2008, s. 15.

27 National Intelligence Daily (Cable), 28 Kasım 1978, "Turkey: VVave of Domestic Violence", CIA-RDP79T00975A030900010094-5, TOP SECRET, Approved for Release 07/03/2007, s. 9.

28 National Intelligence Daily (Cable), 29 Kasım 1978, CIA- RDP79T00975A030900010096-3, TOP SECRET, Approved for Release 07/03/2007, s. 15.

29 National Intelligence Daily (Cable), 30 Kasım 1978, "Turkey-USSR", CIA-RDP79T00975A030900010098-1, TOP SECRET, Approved for Release 09/03/2007, s. 12.

30 Central Intelligence Agency National Foreign Assessment Çenter, 27 Aralık 1978, "Turkey Under Martial Law", CIA- RDP80T00634A000500010042-5, SECRET, Approved for Release 02/12/2004, ss. 2-3.

31 National Intelligence Daily (Cable), 04 Ocak 1979, "Turkey: Prospects for Ecevit", CIA-RDP79T00975A030900010154-8, TOP SECRET, Approved for Release 17/08/2005, s. 12.

32 Foreingn Broadcast Information Service, 12 Şubat 1982, "VVest Europe Report", CIA-RDP82-008-50R000500030054-4, FOR OFFICIAL USE ONLY, Approved for Release 09/02/2007, s. 33.

33 "Turkey: The Threat of ResurgentTerrorism", Eylül 1984, CIA- RDP85S00316R000200160005-8, SECRET, Approved for Release 18/02/2011, ss. 2-6.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum