Orhan KILIÇOĞLU

Orhan KILIÇOĞLU

Trabzon Dedem Korkut'u
kılıcorhan@kamudannethaber.com

AKP ve Saray

23 Temmuz 2019 - 01:06

 

ALLAH'A MUHALEFETİMİZİN KARŞILIĞI OLAN BELÂDIR!

Bu belâdan kurtulmak istiyorsak, önce bu belâyı başımıza saran azgın nefislerimizle kavga etmeliyiz!

Can Allah'ın

Mülk Allah'ın,

Nimetlerin tamamı Allah'ın.


Bütün bunların karşılığı olarak biz insanlara düşen görev;

Allah’a itaat ve ibâdet etmek,

Emir ve yasaklarına boyun eğmektir.

Bunun aksi isyandır. İsyan ise inkârdır.

Sorduğunuz da herkes inandığını söyler.

Cenab-ı Allah’a inanmanın manası, Allah’a itaat etmek, emir ve yasaklarına boyun eğmektir.

İnsanlık tarihine baktığımızda;

Allah’a itaat edenler hep mutlu olmuş ve huzur içinde yaşayarak bu dünyadan göçmüşlerdir.

Allah’a isyan edenler ise;

Mutsuz bir hayattan sonra helâk olmuşlardır.

Allah’a isyanın, Allah’ın mülkünde Allah'a muhalefetin cezası çok ağırdır.

Bu ceza;

Ahrette Cehennem azabıdır.

Bu dünyada ise, kıtlık- kuraklık- maişet darlığı- kavga- niza- huzursuzluk- salgın hastalık- zelzele- deprem- savaşlar- çeşitli belâlardır.

Azabın ve belâların daha önemlisi ise;

Bugünkü gibi nefislerinin uşağı olmuş, açgözlü, gaddar ve merhametsiz, zâlim ve kindar idâreciler tarafından idâre edilmektir.

Günümüz insanları aradıkları huzur ve saadeti bulamadıkları gibi, aksine çok çeşitli musibetlerle karşı karşıya olup hayatı kendilerine cehennem kılmışlardır.

Aradığımız hürriyeti bir türlü bulamıyor ve büyük bir hüsran yaşıyoruz.

Gerçek hürriyetin Hakk'a esarette olduğunu bilmediğimizden, hürriyeti nefsimize esarette aramaktayız. Halbuki nefsi arzular insanı kendini hür sanan köleler durumuna düşürür.

İçkinin kölesi,

Mal- mülk sevdasının kölesi,

Şehevi ve şeytâni arzuların kölesi,

Çeşitli beşeri ideolojilerin kölesi olmak gibi daha bir çok kölelik çeşitlerini sayabiliriz.

İnsan, çözümlenmesi çok zor olan sorular yumağıdır.

Yaradılış gayesini ve hikmetlerini, asli görevlerini, yaşadığı bunca buhranların sebeplerini, kendi içinde yaşadığı fırtınaların nedenini çözmekten âciz insanları başımız idâreci seçip, sonra da onlardan milletin içine düştüğü buhran ve karşılaştığı problemlerine çözüm üretmelerini bekliyoruz!

Kendinle kavgalı,

kendi problemlerini çözmekten âciz,

Allah'ın mülkünde Allah'a isyan halinde,

Haram, helâl, adâlet, sadakat nedir bilmeyen, 

Hakk'a ve hakikatlere sırtını dönmüş bugünkü mevcut siyâsi lider ve onların parmakçılarından çare beklemek beyhudedir.

Buna en güzel örnek;

17 yıldır başımıza çöreklenip, Türk milletine hayatı cehennem eden AKP ve SARAYDIR!