Orhan KILIÇOĞLU

Orhan KILIÇOĞLU

Trabzon Dedem Korkut'u
kılıcorhan@kamudannethaber.com

Trabzon bu yiğit sesi yılarca beklemişti

15 Ocak 2021 - 23:25Trabzon ve Bölge İlleri üzerinde başta Pontusçuluk olmak üzere birçok kirli senaryo tezgâhlanırken, atanmış ve seçilmiş hiçbir siyâsiden en küçük bir ses dâhi yükselmedi. Yıllar sonra bölge insanlarınca beklenen o ses nihayet öyle bir yükseldi ki tüm kirli oyunları bir anda bozarak yüreklere su serpti.

Bu sesin sahibi İyi Partiden Trabzon Belediye Meclis üyesi Sn. DAVUT ÇAKIROĞLU’dur.

Yılardır beklediğimiz bu sesin sahibi Sn. Davut Çakıroğlu’na teşekkür ediyor ve Trabzonlular olarak kendisini bağrımıza basıyoruz.

İyi Parti İl Teşkilâtı Davut Çakıroğlu'nu İl Disiplin Kuruluna vermiş. Halbuki Davut Çakıroğlu ile sırt sırt veren İyi Parti İl Teşkilâtı ne güzel başarılara imza atıp, ne güzel hizmetler verdiler.

İl Disiplin Kurulundan kucaklaşarak ayrılacaklarına olan güvenim tamdır. Davut Çakıroğlu'na KINAMA'da olsa verecekleri herhangi bir ceza İyi Parti için büyük bir itibar ve oy kaybına sebep olacaktır.

TRABZON İNSANININ YILLARDIR BEKLEYİP DE DUYAMADIĞI VE SONUNDA SN. DAVUT ÇAKIROĞLU’NDAN YÜKSELEN SESİ AŞAĞIDA OKUMANIZ İÇİN SİZLERE SUNUYORUM.

Trabzon tarihi ve üzerinde oynanan kirli oyunlar!

Trabzon, MÖ. 2000- 2100 yıları arasında Turani (Türk) bir kavim olan Tiberanler tarafından kurulmuş, ilk ismi öz be öz Türkçe ‘’Tiberanzon’’ olan bir Türk şehridir.

Şehrin diğer Türkçe isimleri;

Tibarzon

Tarabuzan

Drabzan

Trabzan

Turabozan

Hurşidâbad

Trabefzun

Yunanlılar, şehrin Türkçe olan isminin ilk hecesini alarak, bu ilk heceye, PEZA- PEZÜS- PEZANT gibi uyduruk ekler ilâve ederek kendilerine mal etmeye çalışmışlardır.

TRABZON VE İSTANBUL

Tarihin hemen her döneminde dünyada çok büyük bir öneme sahip iki şehrimizden biri Trabzon, diğeri ise İstanbul’dur. İstanbul şehrini, Trabzon’la aynı tarihte kuranlar da yine bir Türk boyu olan ‘’OY- UY’’ Türkleridir ki Erenköy’de bulunan yazılı taşlar bunun en büyük delilidir. Nedense bu tarihi gerçekler milletimizden gizlenerek, hep yalan ve yanlış bilgiler verilmiştir.

Trabzon ve İstanbul, bu iki Türk şehri üzerinde kirli hesapları olanlar, hummalı bir gayretin içinde olanca melânetleriyle saldırıp en ufak bir duygusallığımızı, küçük bir boşluğumuzu fırsat bilip, dünyanın beli merkezlerinde aleyhimizde senaryolar geliştirip kamuoyu oluştururlarken, acaba idârecilerimiz, siyâsiler ve bölge insanı olarak bizler neler ile meşgulüz ve hangi tedbirleri almaktayız?

SADECE YUNANİSTAN'DA 54 PONTUS DERNEĞİ MEVCUT.

Yunanistan, Trabzon ve havalisinden toprak talep edebilmek gayesiyle Yunanistan'da 54, dünyanın çeşitli ülkelerinde ise 176 PONTUS DERNEĞİ kurmuştur.

Dünyada hiçbir devletin başka bir devletin herhangi bir şehrini ele geçirmek maksadıyla, kendi için de 54, başka ülkelerde ise 176 dernek kurduğu vaki değildir.

Yunan Devleti, Trabzon ve havalisi üzerindeki ‘’SÖZDE PONTUS’U’’ yeniden kurma faaliyetlerini askeri bir disiplin ve hiyerarşi dâhilinde yürütmekte olup, bütün bu faaliyetlerini Selânik civarında bulunan Kolordunun askeri karargâhından sevk ve idâre edilmektedir.

PONTUS KÜÇÜK ASYA BANKASI

Yunanistan, Trabzon ve havâlisi üzerinde sözde Pontus faaliyetlerini yürütebilmek için ödenek ayırarak, sırf bu faaliyet için ‘’Pontus Küçükasya Bankası’’nı kurmuştur.

İlk kez 1997’de Patmos Adasında düzenlenen ‘’Vahiy ve Çevre Toplantısı’’ında Fener Rum Patriği Bartholomeos bir konuşma yaparak, ‘’Mübâdele ile Trabzon’dan gönderilenlerin mutlaka Trabzon’a geri gönderilmesi gerektiğini ve bunun üzerinde titizlikle çalışılmasını, Trabzon ve civarının kendilerine ait topraklar olduğunu’’ söyledi.

‘’Yunan Dilini Ulusallaştırma Derneği’’, 10- 12 Ağustos 2002 de düzenlediği gezinin güzergâhını, Merzifon- Amasya- Bafra- Samsun- Ordu- Giresun- Trabzon- Rize olarak açıkladı. Özellikle Trabzon’un altını çizerek ‘’Trabzon bizim için çok büyük bir öneme sahiptir’’ dedi.

YUNANİSTAN’DA OKUTULAN DERS KİTÂPLARI.

Yunanistan İlk Okullarının 6. Sınıfında okutulan ‘’Yeni Dönem Yunan Tarihi’’ ders kitâplarında, ‘’Trakya- Batı Anadolu- İstanbul- Karadeniz Bölgesi Yunan toprağıdır’’ diye okutulmakta olup, özelikle Trabzon ve havalisine vurgu yapılmaktadır.

Yunan ‘’İlk Okul Anatolijisi’’nde aşağıda ki satırlara rastlanmaktadır;

‘’Gözlerim, beni bir Türk’ün öptüğünü görmektense, kanımla toprak kızıla boyansın. Ben kitâp filan istemem. Ben barbar Türklerle savaşmak istiyorum. Türkleri sapanımla vurup silâhlarını alacağım. Bu imansız Türkler…. Bu alçak Türkler... Bu köpek Türkler….’’

PONTUSÇULUK ŞUURU GELİŞTİRİLİYOR.

1993 Ağustosunda ‘’Sümelâ Meryem Ana Vakfı’’nın düzenlediği TRABZON VE PONTUS TOPLANTISI’nda, Yunan Başbakanı şunları söylüyordu;

‘’Dedeleriniz, Karadeniz Bölgesinde ki Pontus topraklarına dönüş hayâlini sizlere miras bırakarak öldüler. Sizler bu mirası kalbinizde koruyun. Pontusu ve Karadeniz’i asla unutmayın…’’

New York Vâlisi, 6 Ekim 2002 de Kadın Yazarlar Ödülünü, ‘’Trabzon ve civarı Pontus’tur’’ diyen kitabın yazarı olan kadına verdi.

1992 de Yunanistan Kültür Bakanı Melina Merküri, ‘’Anavatan Pontus’u Kurtarma Dünya Komitesi’’ adına dağıttığı haritada, Trabzon merkezli Karadeniz Bölgesi toprakları Pontus Rumlarına, kalan Anadolu toprakları ise Ermeni, Süryani ve Kürtlere paylaştırılıyordu. Bu iğrenç harita, Yunan ders kitâplarına konulmuş olup, halen Yunanlı öğrencilere okutularak, öğrencilerde küçük yaşlardan başlamak üzere ‘’Pontusçuluk şuuru’’ geliştiriliyor.

TÜRKLERE OLAN KİN VE İNTİKAMLARI.

Yunanistan Başbakanı Kostantin Karamanlis, 1974 te Selânik Fuarının açılışında demişti ki;

‘’Bugünkü gücümüzle, Türkleri savaşarak yenmemize imkân yok. Mücâdelemizi her türlü çareye başvurarak sürdüreceğiz. Onların içinde adamlarımız olacak, onlar içeriden bize hizmet ederlerken, Türklerin yaralarını kaşıyarak kanatacağız…’’

İşte Karamanlis’in bahsettiği yarayı kaşıyıp kanatmak için Yunan Hükumetlerinin kurduğu dernek ve vakıf sayısı 450 den fazladır. Bu 450 den fazla olan dernek ve vakıfların 230 tanesi, sadece Trabzon üzerinde hak iddia etmek ve hayali Pontus faaliyetlerini yürütmek içindir.

PONTUS SOYKIRIM ANITI NE ANLAMA GELİR.

Selânik Belediye Meclisince kent merkezindeki ‘’Agia Sofia Meydanı’’na PONTUS SOYKIRIM ANITI dikilmiştir.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘’Dış Yunanlılar Genel Sekreterliği’’ tarafından yapılan açıklamada; Karadeniz ve bilhassa Trabzon civarında yaşanan Pontus soykırımı için yapılan tüm faaliyetlerin destekleneceğini ilân etmiştir.

Yukarıda okuduğunuz üzere Trabzon ve Karadeniz Bölgesi büyük bir saldırı altındadır

Trabzon ve Trabzonlular yalnız değildir.

Trabzon'un mert ve vatansever insanları bütün bu dış kaynaklı kirli senaryoları yırtarak hainlerin yüzlerine çarpacaktır.