Orhan KILIÇOĞLU

Orhan KILIÇOĞLU

Trabzon Dedem Korkut'u
kılıcorhan@kamudannethaber.com

Ülkücüler Artık Okumuyor

25 Ocak 2020 - 12:35

 


Güneş ışınlarının, karanlık, loş ve rutubetli bir odaya girerek oraya hayat vermesi misâli, okumakla da beyne giren bilgiler güneş ışınları gibi beyni kafa tasına yük bir et pıhtısı olmaktan kurtararak beyne hayat verir ve onu fikir üreten bir fabrikaya çevirir.

İlk emri, “İkra’ bismi rabbikellezi hâlak”

Yani, “Yaratan Rabb'inin adıyla oku” olan yüce bir dinin mensupları ve de eşsiz bir tarih, medeniyet, kültürün sahibi Türk milletinin ferdi olmamız, okumamız için yeterli bir sebep değil mi ki?


Ülkümüzün adı, TÜRK- İSLÂM ÜLKÜSÜ değil mi?

Yarın, her biri bir toplum önderi olacak olan Ülkücü gençliğin okumadığını görüyor ve üzülüyoruz.

Ülkücü gençlik, okuyarak olgunlaşıp bilgeleşmeli

Ve ülkücü gençlik, ibâdetlerini yaparak kâmilleşmeli.

Üzerine düşen BALGAT'ın zifiri karanlığı sebebiyle, Türk milletinin yegâne kurtuluş ümidi olan Ülkücü Hareket her gün çok şey kaybetmektedir.

ÜLKÜCÜ, KUTSAL KAVGALARIN ADAMIDIR!.

Bilge zatın dediğinin aksine, ülkücüler çapulcu olmadıkları için SOKAĞA değil, Türk'ün var oluş ve Cumhuriyetin yaşatılması davasında mertçe ve gümbür gümbür MEYDANLARA İNER.

Bilge zata hatırlatırım!

Bu işlere pek yabancısınız!

Ülkücü yiğitleri çapulcularla karıştırdınız!

Sokağa çapulcular, meydanlara ise yiğitler çıkar!

ÜLKÜCÜLÜK;

Bir Türk için, insanın yükselebileceği en üst mertebelerden biridir ve insanlığın en yücesi, şerefin zirvesidir.

ÜLKÜCÜ;

Bazen Vey Irmağı kıyısında Çinliye kılıç çalan Kürşad'ın kırk çerisinden biri olur.

Bazen Ulubatlı Hasan olur, elinde üç hilâlli bayrağı ile surlarda,

Bazen Genç Osman'dır Bağdat önünde,

Bazen Koca Seyit'tir kucağında 274 Kg lık mermisiyle Çanakkale'de

ÜLKÜCÜ;

Hiçbir zaman boynuna tasma taktırmaz.

Ülkücü tasma ile değil, üç hilâlle dolaşır.

O' vatanı, şerefi, milleti ve namusu için kavga verir.

ÜLKÜCÜ;

Gâzi olur,

Şehit olur,

Lâkin dünyaya meyledip kimsenin uşağı olmaz.

Ne sarayın bahçesinde gezinir, ne baston olur.

ÇÜNKÜ ÜLKÜCÜNÜN DAVASI;

Fıtri bir hadise,

İnsani bir tercih,

İmâni bir hareket,

Milli ve erkekçe bir duruştur.

ÜLKÜCÜ DAVA;

Bilgi, kültür ve duygu temelleri üzerinde yükselen bir inanç ve fikir hareketidir. Tarihi, kültürel ve mânevi derinliği olan yüce bir idealin adıdır.

İYİ BİLİNE Kİ;

Bu ifâdeden gayrısı çapulcu olup,

Birilerinin bindirilmiş kıt'alarıdır,

Bu gibiler asla ve kata ülkücü olamazlar.

BAŞARI;

Ancak ve ancak, Başbuğ Türkeş’in mübarek Anadolu topraklarına ektiği ÜLKÜ TOHUMLARINI el birliği ile yeşertip, ÜLKÜCÜ RUH etrafında kenetlenip organize olarak, küfrün, hainlerin ve ecnebi uşağı Cumhuriyet düşmanlarının karşılarına çıkmakla mümkün olacaktır!

ALLAH’TAN NİYAZIMIZ;

Türk milletine, ülkücü dirilişle yeni yeni zaferler kazanıp, can Anadolu topraklarında kıyamete kadar yaşamayı nasip eylesin inşallah- âmin.