Şerife Güven

Şerife Güven

Asena'nın yüreğinden
güvenşerife@kamudannethaber.com

Abdülhamit Han anlaşılmayı bekliyor

07 Aralık 2020 - 11:15Son zamanlarda ne garipse 2.Abdülhamit Han düşmanlığı baş gösterdi. Bir tarafta aşırı sevgi,dizisi var, bir tarafda aşırı yergi..

Ne garipse işin ortasını birtürlü bulamıyoruz..

Abdülhamit Han'in yaşadığı dönemi iyi değerlendirmek gerek..Tahta oturuşu Abdullazizin öldürülmesinden sonra olmuştur.

Abdülhamit değerlendirebilmek için yaşadığı yılların olaylarını çok iyi bilmek,değerlendirmek gerekir..

1890,1905 yillari küçük balıkların büyük balıklar tarafından yutulmalari, haritadan silinmeleri dönemidir..Ingiltere,Hindistan ve Mısır'ı aldıktan sonra Afrikaya yönelmiş ve Sırayla Doğu Sudan,Kenya,Rodezya'yi sınırlarına dâhil etmiştir. .

Bu arada Hollanda Ümit Burnumdan Mısıra kadar toprakları ele geçirmiştir. .

Emperyalizmin en vahşi dönemidir. Osmanlı topraklarını parçalamak için hertürlü entrikayı

çevirmektedirler ..

Fransa,Emperyal paylaşım savaşında geri kalmamak için harekete geçmiş ve Osmanlı Devleti topraklarından Cezayir ve Tunus'u pençelerine geçirmiştir..Böylece Fas üzerinde büyük bir Fransız, Alman rekabeti başlamıştı. Gizli bir savaş veriliyordu.Bu arada Fransa Büyük sahra,Senegal, Cad,Orta Afrika,Batı Sudan ve Ugangi, Şariyi de sömürgelerine katmaya başarmıştır. Öte yanda İspanya Fas'ın kuzeyini, Portekiz Angola ve Mozembiki almıştır..Çin bile paylaşılmıştır..

Bu paylaşımda, Japonya 1905 'de Rusya'yı mağlup ederek herkesi şaşırtmıştır. .

Osmanlı Devleti ise bu süreci en az toprak kaybıyla atlatmıştır.

Almanya Güney batı Afrika ile Tanganika yi topraklarına katmıştır..

Avusturya ,Macaristan Imparatorluğu'nun bir oldu bittiyle el koyduğu Bosna ,Hersek veya Hive ve Buhara emirlikleri ile koca Sibiryayi topraklarına katmış olan Rusyayı dâhil ettiğimizde ,Sultan Abdülhamit sayesinde gelen uzatmaların bizi hangi büyük tehlikelerden koruduğu daha iyi anlamış oluruz.

Abdülhamit Han ,buhranlı bir dönemin Padişahıdır..

Emperyalist güçler çok güçlü, Osmanlı borçlu ve güçsüzdür. Her cephede mücadele etmek mecburiyetindedir. Bu şekilde topraklarimizi elimizde tutamıyorduk. .

Borçlarımızı ödemekte sıkıntı çekiyor, Hatta ödemek için hanımı, Fatma Pesent'ten borç almıştır..

Fatma Pesent hanım aileden zengin bir hanımdır..

Devletin durumu bu derece kötüdür. .

Onun için yargılamadan tarihi olayları, devletin içindeki çalkantıları çok iyi bilmek lazım.

Iç cephede de Ingilizlere işbirliği içinde olan hainler vardır..

Yani devlet hem içerden hem dışardan parçalanmak istenmektedir.

Içerdeki işbirlikçiler Meşrutiyeti olan ettirmekle azınlıkları yönetime getirmişler ,devletin çökmesini cabuklastirmislardir..

Bunların için de yazar,şair, romancı olarak tanıdıklarınız vardır. .

Mesela Peyami,Safanin babası, "Ismail Safa" Doğuştan şairdir. Abdulhamit'e muhaliftir. Hem de onu devirecek kadar.

Mualefet insana neler yaptırıyor dedirtecek bir olaya karışır, Ismail Sefa. .O sırada muhalefetin yegâne umudu haline gelmiş olan Ingiltere Devletinin desteğini arkalarına alabilmek önemlidir. .

Ingilizlerin, Afrika da yaptığı savaşı desteklemişler, gerekirse Ingiliz ordusuna katılıp,savaşa gideriz diye mektup,yayınlamışlardır..

Abdülhamit, Ingilizleri Haçlı savaşlarını başlatan devlet olarak görür. .Osmanli'yi egemenliğini altına alabilmek için türlü hilelere başvurmaktadır.

Ingiliz Büyükelçiliğine giden ekip sorgulanır ve Her biri bir yere sürgüne gönderilir...

Bu sürgün maaşlı bir sürgündür. 2500 kuruş aylıkla Sivas'a gönderilen Ismail Safa Ingiliz taraftarliginin bedelini ödemiştir. .

Ancak Peyami Safa durum bu olduğu halde Abdulhamite düşmanlığı hep devam etmiştir. .

Rahmetli Nihal Atsız bu konuda Peyami Sarayı eleştirmiş, Yalnış düşündüğünü anlatan yazılar yazmıştır.

Abdulhamit'e Gök Sultan diye hitap etmiştir.

Abdülhamit Han döneminde eğitime önem vermiştir,

Askeri baytar okulu,Siyasi bilgiler fak.Mektebi tıbbiye ,Harp okulu gibi pekçok üniverste çapında okul açılmıştır.

Bunun yaninda 400 lise dengi okul açılmıştır. .

Yine Osman Hamdi beyin müdürlüğünde Arkoloji Müzesi açılmıştır. .

Ayrıca, Yemen Kara yolu,

Hicaz demir yolu bu dönemin eserleridir.

Osmanlı, Dünyada yeni üreten ilk denizaltını Abdülhamit Han almıştır. .

Haliçte, donanmayı çürüttüğü söylenir, bunun aciklanmasi gemiler eskimiş devletin onlari modernize edeceği gücü yoktur..

Ruslar kaybettigimiz savaş ganimeti olarak Haliçteki gemilerden 3 tanesini istemis ama padisah o gemileri vermemistir...

Bu yazı bir araştırma yazısı değildir. .

Fikrim şudur ki, Yarınlarda çocuklarımıza tarih şuuru verebilmek için Tarafsız bir gözle, Meseleleri milli düşünerek incelemek lazımdır.

Tarihe düşman gözüyle bakılmaz, tarih tarihçilere bırakılmalıdır. .

Abdülhamit Han sütten çıkan ak kaşık değildir, herkes gibi kendi açısından devleti en iyi sekilde yönetmiştir.

Ama mesele şudur, Milletine ihanet etmemiştir, Hain değildir,KIZIL SULTAN hiç değildir. .

Atatürk ne der,

Türk Çocukları tarihini tanıdıkça daha büyük ışler yapabilmek için kendinde kuvvet bulacaktır..

2.Abdülhamit Han iyice incelenmelidir ki kendine haksızlık yapılmamış, olsun...

Kızıl Sultan mıdır?

Gök Sultan mıdır?..