Şerife Güven

Şerife Güven

Asena'nın yüreğinden
güvenşerife@kamudannethaber.com

Arap Ordusu mu dediniz?

28 Ekim 2019 - 01:11

 

Bugün Anadolu topraklarında yaşayıpta, Türk Milletine ihanet eden unsurlar pekçoktur..

Rabbim onlara soy şuuru veya kendi soyunu açıkça söylemeyi nasip etmiyor demek ki diye düşünüyorum. 

Göğsüne gere gere Türk'üm diyemiyor,diyene ne mutlu, ne muazzam bir duygudur..

Hiçbir soya, milliyete karşı düşmanlığın yoktur.

Aksine Rabbim farklı milletler yaratarak dünyayı güzelleştirdiği, farklı çiçeklerle yeryüüne donattığı, yaşanır hale getirdiği kanaatindeyim..

Düşünsenize yeryüzünü bir milletten yaratsaydı. Ne olurdu halimiz..

Rabbim Kuran-i Kerimde mealen "biz sizi kabileler halinde yarattık, birbirinizle anlaşasınız ,konuşasınız"buyuruyor..

Ama Türk Milleti yeryüzünün en eski milleridir. 

Nuh Peygamberin oğlu Yeseften (Oğuz Kağan)dan türemedir..

Dünyaya medeniyeti getiren,devlet olmayı, Askeri sistemi kuran uygulayan (Mete)millettir.

Hakk-ı hukuku, adaleti Dünyaya yayan millettir..

Şerefi, şanı , namusu düşmanlarına bile kabul ettiren millettir..

Bunun için Türk Olmaktan Şeref duyarım.. 

Fakat içimizdeki bazı zihniyeti bozuklar,Arap sevicileri, Avrupa hayranlığı olanlar bana göre hepsinin soyunda bozukluk vardır da neyse.. Türk'ün şanlı tarihine gölge düşürmeye çalışıyorlar, bundan medet umut edip,rahatlayacaklar herhalde..

Bizim tarihte ,ordularımızın içinde hiçbir dönemde Araplar olmamıştır .

Türkler Arap kavimlerinin içinde olmuş, Islamın yayılması için savaşmışlardir.

Hatta Kerbelada Hz Hüseyinin torununu veya kundakta oğlunu kaçırıp, saklayıp, kurtardığı söylenir. Bundan da Hz Âli'nin soyunun devam ettiği rivayeti vardır.

Ama bizim ordumuzda Araplar olupta yardim ettiği, savaştığı, bizim de bu savaşı kazandığımız baki değildir..

Iyi bir okuyucuyumdur,ama hiç raslamadım..

Trablusgar Harbinde Cennet mekan Atatürk Arap kabilelerinden destek istemiş, kabile reisleriyle anlaşma yapmış ama pekçok reis bu sözleşmeye uymamış, Ingiliz'in çil çil altınlarını alarak kendi topraklarina ihanet etmiştir.. 

Hatta gece genellerde uyuyan mehmetçiğin kellesini keserek İngiliz gavuruna götürüp, altın almışlardır..

Yine Mekkeyi aç susuz çekirge yiyerek bekleyen Fahretin Paşa'ya ihanet etmişlerdir.. 

Ingilizin Osmanlı askerlerinin karınlarında altın var ,sözüne inanarak askerlerimizi kaçırıp, karınlarını deşerek altın arayacak kadar,vahşidir, kalleştir, Araplar...

Türkler dost olmayacak kadar kanı bozuktur..

Son Barış Pınarı hareketinde saflarını açıkça Emperyalist güçlerden yana göstermediler mi.?

Beyler boşuna uğraşmayın, kahramanlıkla, nertlikte,cesaretle,korkaklık, kalleşlik yan yana gelemez..

Meşrep çok önemlidir, 

Kurt eniği kurt olur,

It eniği it olur..

Türk orduları ORTAASYADAN dünyaya yayılmaya başladığı günden itibaren kendi askeriyle savaşmıştır..

Farklı yerlerde yaşayan Türk kavimlerinin iştiraki, birlikteliği görülür, ama yabancı yoktur..

Meselâ Malazgirt savaşında Bizans ordusunun içindeki Kıpçak Türkleri'nin Avşin Beyin bunu görmesi, konuşması iknasıyla Saflarını değiştirmişlerdir..

Alpaslanin yanında saf tutmuşlardır..

Bugün Dünyanın bizim karşımızda olupta,Macarlarin bizi desteklemesi boşuna değildir, 

KAN MESELESİDİR..ASİL KAN MESELESİ..VESSELAM..

TANRI TÜRKÜ KORUSUN VE YÜCELTSIN..